Austria kolejnym krajem z płacą minimalną!

Austria kolejnym krajem z płacą minimalną!

od 1 stycznia 2017r. stawki wynagrodzeń pracowników w Austrii zatrudnionych w Austrii w branży transportowej i spedycyjnej ulegają podwyższeniu o 2,7%. Nowe stawki obowiązują również kierowców z Polski, którzy wykonują transport kabotażowy po Austrii.

Uwaga: Zgodnie z informacją ze strony Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce „jedynie wykonywanie przewozów kabotażowych obliguje przedsiębiorców do spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących płacy minimalnej i zasad delegowania.”
Polskie firmy transportowe wykonujące transport kabotażowy po Austrii będą musiały spełnić szereg formalności powstałych na skutek planowanych przez rząd austriacki.
Tak więc polska firma transportowa zobowiązana będzie do prowadzenia dokumentacji w języku niemieckim w postaci:

1. Umowy o pracę kierowcy (Arbeitsvertrag) lub dokładnego opisu praw i obowiązków służbowych danego kierowcy z podaniem wysokości wynagrodzenia (Dienstzettel)
2. Karty czasu pracy (Arbeitszeitaufzeichnung)
3. Listy płac (Lohnaufzeichnung)
4. Listy wypłat wynagrodzeń (Lohnzahlungsnachweise) w postaci przelewów bankowych lub zakładowej listy wypłat z kasy przedsiębiorstwa
5. Konieczne jest również posiadanie przez kierowców druku A1 tj. potwierdzenia ubezpieczenia w Polsce

Koordynującym organem kontrolnym ds. przestrzegania postanowień zapisów ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego jest Wiedeński Okręgowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Wiener Gebietskrankenkasse, w skrócie WGKK).

Uwaga wysokie kary!
Pracodawcy zatrudniający więcej niż 3 pracowników opłacanych poniżej przepisowych stawek taryfowych będą karani grzywną w wysokości od 2 tys. EUR do 20 tys. EUR za każdego pracownika. W przypadku ponownego stwierdzenia przez organy kontrolne łamania przepisów grzywna wyniesie od 4 tys. EUR do 50 tys. EUR, za każdego pracownika.
Dodatkowo pracodawcy będą zobowiązani do wypłacenia pracownikom zaległych różnic wynagrodzenia oraz uzupełnienia austriackiemu zakładowi ubezpieczeń społecznych zaległych składek
Więcej informacji dostępnych tutaj :
http://tlp.org.pl/wp-content/uploads/2016/…/praca-2016-r.pdf
/źródło:http://tachospeed.pl/…/austria-zmiany-w-przepisach-kabota…//

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close