Apetyt na wdrożenia

Apetyt na wdrożenia

Aż 112 wniosków małopolskich przedsiębiorców wpłynęło w odpowiedzi na nabory konkursowe na dofinansowanie wdrożeń wyników prac badawczo – rozwojowych i wynalazków. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudził konkurs adresowany do firm, które działają na rynku dłużej niż dwa lata.

Z konkursów na dofinansowanie wdrażania wyników prac badawczo – rozwojowych, wynalazków bądź wzorów użytkowych mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność ponad dwa lata, ale także właściciele firm dopiero startujących na rynku. O dofinansowanie mogli ubiegać się małopolscy mali i średni przedsiębiorcy.

Ponad dwa lata

Na realizację projektów planowanych przez firmy z dłuższym stażem, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył z Regionalnego Programu Operacyjnego 34,6 mln zł.  Szansę na dofinansowanie mają projekty, w których przewiduje się wydatki w minimalnej wysokości 500 tys. zł., przy czym poziom dofinansowania unijnego może sięgnąć nawet 55%.

W odpowiedzi na konkurs zarejestrowane zostały 103 zadania, a łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zgłoszonych projektach przekroczyła 225 mln zł.

Lista złożonych wniosków – Poddziałanie 3.4.4Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Poniżej dwóch lat

Zamknięty został także analogiczny nabór adresowany do firm znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju. W tym przypadku maksymalna wartość przewidywanych wydatków w ramach jednego zadania nie może przekroczyć 10 mln zł, a na realizację konkursu przeznaczono prawie 26 mln zł. Także przedsiębiorcy o krótszym stażu mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości sięgającej nawet 55%.

Tutaj swoje wnioski zarejestrowało 9 podmiotów, które wnoszą o dofinansowanie w łącznej kwocie 17,88 mln zł.

Oba konkursy, według planu, powinny zostać rozstrzygnięte w październiku 2017 roku.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close