Jak anulować fakturę zgodnie z prawem?

Jak anulować fakturę zgodnie z prawem?

Przedsiębiorcy, zwłaszcza początkujący, mają wątpliwości czy mogą anulować fakturę czy konieczna będzie korekta. W przepisach dotyczących podatku VAT nie występuje takie pojęcie jak: anulowanie wystawionej faktury. Z ustawy o VAT dowiadujemy się za to, w jakich przypadkach musimy wystawić fakturę korygującą. Spójrzmy:

Gdy po wystawieniu faktury:

   1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
   2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
   3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
   4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
   5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik musi wystawić fakturę korygującą. 

Mimo tych przepisów, w praktyce dopuszcza się „anulowanie faktur”. Jest to potoczne stwierdzenie, ale bez obaw – panie w urzędzie skarbowym nie raz już o tym słyszały 🙂

Spójrzmy na interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2010 r. (IPPP2/443-17/10-2/MM): Dopuszczalne jest anulowanie dokumentów (oryginału i kopii faktury) w przypadku, gdy nie zostały one jeszcze wprowadzone do obiegu prawnego. Dokumenty tych operacji księgowych opatrzone odpowiednią adnotacją powinny być zachowane w dokumentacji wnioskodawcy, bez konieczności wprowadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT.

Anulowanie faktury będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostaną spełnione warunki:

 • nie doszło do wykonania usługi, dostawy i wydania towaru,
 • nie wprowadzono faktury do obrotu prawnego.

Pierwszy punkt jest jasny jak słońce – nic się jeszcze nie wydarzyło: nie wykonaliśmy danej usługi czy nie dowieźliśmy towaru. Natomiast czym jest wprowadzenie do obrotu prawnego? To sytuacja, w której np. zobaczyliśmy błąd w programie księgowym, zanim doręczyliśmy faktury do kontrahenta.  Sprzedawca musi posiadać zarówno kopię jak i oryginał faktury.

Jak anulować fakturę? Na oryginalne i na kopii należy nanieść adnotację „anulowano” i przekreślić oba dokumenty. W ten sposób zabezpieczamy się prawnie, że nikt ponownie nie wykorzysta tego dokumentu. Można także napisać na fakturze powód anulowania. Mimo że anulowane faktury nie podlegają ewidencji, trzeba je trzymać w firmowym archiwum, aby zachować ciągłość w numeracji.

Źródło: www.blogksiegowy.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close