Agencje zatrudnienia pomogą urzędom w aktywizacji bezrobotnych

Agencje zatrudnienia pomogą urzędom w aktywizacji bezrobotnych
To pierwsza tego typu umowa w Polsce. Przedstawiciele Województwa Małopolskiego, czterech urzędów pracy oraz konsorcjum Ingeus podpisali w Krakowie umowę na zlecenie świadczenia usług aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Dzięki niej 1000 osób ma szansę na stałe zatrudnienie. Model współpracy urzędów pracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia to nowe narzędzie, które ma służyć wsparciu osób długotrwale bezrobotnych w ich wejściu lub powrocie na rynek pracy.

Nie mogło mnie tu dziś zabraknąć.  To pierwsza umowa, która jest podpisywana w kraju na aktywizację, realizująca jedną z zasad reformy rynku pracy, a więc postawienie na partnerstwo publiczno-prywatne w aktywizacji grupy najtrudniejszych bezrobotnych – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej z okazji podpisania umowy Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina.

Możliwość przekazania części osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy pod opiekę prywatnej agencji zatrudnienia wprowadzono w 2014 r. do „Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Województwo Małopolskie jest pierwszym województwem, w którym podpisano tego typu umowę. Stanowi ona kontynuację realizowanego w Małopolsce od 2013 r. pilotażowego programu „Express do zatrudnienia”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pilotaż obejmował bezrobotnych z powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, gorlickiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz.

Dzięki pilotażowi i dotychczasowej współpracy z firmą Ingeus udało się znaleźć zatrudnienie 335 osobom długotrwale pozostającym bez pracy ale tak naprawdę jesteśmy aktywni na każdym polu jeśli chodzi o promowanie i stwarzanie warunków do zatrudnienia – mówił marszałek Marek Sowa. Wykorzystywaliśmy wszystkie dostępne w tym celu możliwości, zarówno jeśli chodzi o udział samorządu regionalnego, jak i szereg programów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z których mogliśmy skorzystać wraz z urzędami pracy związanymi z aktywizacją osób bezrobotnych. Ważnym elementem były również programy europejskie – dodał marszałek. Jak podkreślił, wszystkie te działania mają odzwierciedlenie we wskaźnikach za 2014 r. –Jesteśmy jednym z czterech regionów z najniższą stopą bezrobocia, poniżej 10 proc.– mówił Marek Sowa.

Efektów osiągniętych dzięki prowadzonemu w Małopolsce pilotażowemu “Expressowi do zatrudnienia” gratulował wiceminister Jacek Męcina. Małopolska uzyskała bowiem najlepsze wyniki  spośród programów pilotażowych prowadzonych w innych regionach.  – Mam nadzieję, że przy współpracy urzędów pracy z operatorem uda zbudować się model, który pomoże osobom zagrożonym wykluczeniem odnaleźć się na rynku pracy i utrzymać trwałość zatrudnienia – mówił minister. – Bez indywidualizacji wsparcia bardzo trudno będzie te osoby  trwale przywrócić na rynek pracy – podkreślił.

W ramach podpisanej umowy opieką objętych zostanie tysiąc osób bez pracy z powiatów: krakowskiego, bocheńskiego i nowotarskiego oraz Krakowa. Jak tłumaczył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska nadal trwa okres testowania nowego modelu współpracy. – Wspólne działania zakończone zostaną raportem, który pokaże, jaki jest realny efekt tych działań oraz gdzie i w jakich warunkach nowe narzędzie powinno być stosowane – tłumaczył.

Andrzej Martynuska poinformował również o środkach, którymi w ramach realizacji w Małopolsce Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie dysponował Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Nasz region otrzyma 193 mln euro (ponad 772 mln zł) na poprawę sytuacji młodych na rynku pracy. –  Konkursy w ramach programu będą ogłaszane na przełomie kwietnia i maja – zapowiedział dyrektor WUP w Krakowie. Wsparcie obejmie osoby do 29. roku życia pozostających bez pracy.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close