A1 ZUS – wydawane na podstawie certyfikatu rezydencji podatkowej

Data dodatnia: 19 czerwca, 2018

A1 ZUS – wydawane na podstawie certyfikatu rezydencji podatkowej

A1 ZUS – wydawane na podstawie certyfikatu rezydencji podatkowej

A1 ZUS – Wprowadzone przez ZUS od 2 maja 2018 r. uproszczenia w zasadach wydawania zaświadczenia A1 dla kierowców – obywateli państw trzecich. Opierają się głównie na spełnieniu określonych warunków, a nie na każdorazowym badaniu przez ten organ tzw. ośrodka interesów życiowych pracownika.

Uwaga. Na tych zasadach rozpatrywane są wnioski złożone po raz pierwszy, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą, oraz wnioski, które wpłynęły przed tą datą. Pod warunkiem, że do tej daty nie zostały wydane zaświadczenia A1 bądź decyzja o odmowie ich wydania.

Przedstawione przez ZUS enumeratywne wyliczenie wymogów do uzyskania A1, składające się z:
– karty pobytu (czasowego, stałego lub rezydenta długoterminowego UE) wraz z zezwoleniem na pracę, albo wizy z prawem do pracy, gdy jest ona wykonywana na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi;
– informacji o miejscu zamieszkania (formularz US-54 „informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”);
– oraz certyfikatu rezydencji
powinno pozwolić przedsiębiorcy już na etapie składania wniosku ocenić, czy otrzyma zaświadczenia, o które wnioskuje. Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (CFR-1). Wydaje go urząd skarbowy. Dla określenia obowiązków podatkowych osoby, która osiąga w Polsce dochód, ale może podlegać opodatkowaniu również w innym państwie, kluczowym jest podanie informacji, gdzie w rozumieniu prawa podatkowego znajduje się jej miejsce zamieszkania (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 2018.200, art. 3 ust. 1 i 1a).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się taką, która:
• posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych, np. miejsce, gdzie znajdują się członkowie jej najbliższej rodziny, z którymi wiąże swoją przyszłość, bądź w którym prowadzi stałą działalność) lub
• przebywa na terytorium Polski dłużej niż przez 183 dni w trakcie roku podatkowego.

Uwaga.

Warunek przebywania na terytorium Polski dłużej niż przez 183 dni w roku nie musi być spełniony w drodze nieprzerwanego pobytu. Wystarczy, by osoba fizyczna spędziła w Polsce łącznie więcej niż 183 dni w roku (dla osób fizycznych rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Do uzyskania zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych niezbędne jest uzyskanie dla cudzoziemca numeru NIP, w tym celu w urzędzie skarbowym należy złożyć druk NIP-7.

Urząd skarbowy ma 7 dni na wydanie certyfikatu rezydencji. Na certyfikacie powinien być wskazany okres jego ważności. Jeśli dokument go nie zawiera, rezydent może posługiwać się certyfikatem przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

25Wrz
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za sierpień 2020 r.

12Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – pozostali płatnicy składek

20Paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020

10Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close