900 mln zł z UE trafi do Małopolan w 2019 r.

900 mln zł z UE trafi do Małopolan w 2019 r.
Tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, wsparcie dla przedsiębiorców, projekty aktywizujące bezrobotnych oraz osoby niesamodzielne – to tylko niektóre z działań jakie uda się zrealizować w przyszłym roku w Małopolsce, dzięki środkom z Unii Europejskiej.

Do regionu trafi aż 900 mln złotych, które zostaną rozdysponowane w ramach 27 konkursów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

“Nieustanny rozwój regionu to priorytet działań Samorządu Województwa Małopolskiego. W obecnej kadencji kładziemy duży nacisk nie tylko na powstanie projektów infrastrukturalnych, ale także wsparcie samych Małopolan. Pomogą nam w tym środki z Unii Europejskiej. Tylko w przyszłym roku do regionu trafi aż 900 milionów złotych, które przeznaczymy m.in. na pomoc młodym rodzicom, edukację dzieci i młodzieży, rozwój rynku pracy czy wsparcie przedsiębiorców inwestujących w rozwój własnej działalności “– mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Opieka, Nauka,  Praca

Największa pula środków – bo aż 250 mln zł zostanie przeznaczona na programy związane zarówno z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dofinansowujące działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz projekty na rzecz opiekunów osób niesamodzielnych. Z tej puli wsparte zostaną także zadania zakładające tworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych, a także tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

Ponad 230 mln zł zarezerwowano na realizacje projektów z obszaru rynku pracy, z czego ponad 88 mln zł trafi do osób realizujących kompleksowe programy z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Dotowane będą także projekty wspierające edukacje zarówno uczniów jak i nauczycieli z obszaru umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach oraz rozwój oferty placówek pod kątem opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami przeznaczono 147,5 mln zł.

Dla biznesu

To będzie także dobry rok dla przedsiębiorców. Już w pierwszym kwartale 2019 r. wystartuje kolejny konkurs na Bony na Innowacje, tym razem do wzięcia w małych i dużych bonach będzie blisko 17 mln zł. Na realizację projektów badawczo – rozwojowych zarezerwowano ponad 83 mln zł, a pula środków na zakup infrastruktury badawczo rozwojowej to 43,3 mln zł. W rozwijaniu skrzydeł małopolskim biznesmenom pomogą także środki na wdrożenie prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych. Do wzięcia jest blisko 24 mln zł.

Ekologiczna wiosna 2019 r.

Nadal wspierane będą też inwestycje przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Już w kwietniu będzie można starać się o dotacje na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, instalacji do odzysku oraz przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu, na co przeznaczono ponad 15 mln zł. Z kolei ponad 30 mln zł to środki na realizację projektów mających na celi przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

Czuć w powietrzu

Aktualnie wymienianych lub modernizowanych jest 28 477 kopciuchów. Szacuje się, że dzięki zrealizowanym inwestycjom w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 213 tys. ton równoważnika C02 rocznie.

Więcej informacji oraz szczegóły harmonogramu naborów na 2019 r. na www.rpo.malopolska.pl/harmonogram

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close