6,3 mln zł trafi do gmin na przygotowanie programów rewitalizacyjnych

6,3 mln zł trafi do gmin na przygotowanie programów rewitalizacyjnych

Małopolskie gminy wypięknieją, staną się atrakcyjniejsze dla inwestorów i bardziej przyjazne dla mieszkańców dzięki unijnym środkom. Na rewitalizację obszarów zdegradowanych w ramach RPO 2014-2020 przeznaczono prawie 710 mln zł! Jednak aby po nie sięgnąć wcześniej potrzebny jest profesjonalnie przygotowany program rewitalizacyjny. I to właśnie na ten cel – opracowanie lub aktualizację wspomnianych programów 122 małopolskie gminy otrzymają wsparcie w łącznej wysokości 6,3 mln zł.

Programy rewitalizacyjne na terenie gmin muszą być przygotowane dokładnie według wytycznych i zawierać założenia kompleksowych działań, zarówno na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. Niezwykle istotne jest to, by dokumenty zostały przygotowane na jak najwyższym poziomie, ponieważ brak sporządzenia tego typu planów automatycznie wyklucza daną gminę z możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe z RPO na rewitalizację przestrzeni regionalnej. Łącznie dla małopolskich gmin na ten cel w latach 2014-2020 przeznaczono prawie 710 mln zł!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gmin samorząd Małopolski i Minister Rozwoju ogłosili konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji, który w 85% współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

O wsparcie finansowe w ramach naboru starało się 137 gmin. Łącznie złożyły one wnioski na kwotę ponad 7,6 mln zł. Jeden z nich został nadesłany po terminie i odrzucony ze względów formalnych. Z pozostałych 136, 13 nie uzyskało minimalnej liczby punktów (60%) z oceny merytorycznej. Jedna z gmin zrezygnowała z ubiegania się o dotację. Ostatecznie dofinansowanie w łącznej wysokości 6,3 mln zł otrzymają 122 małopolskie gminy.

Programy rewitalizacji to wieloaspektowe plany naprawy obszarów dotkniętych kryzysem. Ich założeniem jest zapoczątkowanie mechanizmów samopodtrzymującego się, zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez interwencje i inwestycje będące odpowiedzią na utrwalone, nawarstwiające się problemy społeczne. Dokumenty te muszą brać pod uwagę specyfikę i uwarunkowania poszczególnych gmin. Konkurs ma na celu wsparcie gmin w przygotowaniu planów rewitalizacji na takim poziomie, by spełniały one wymogi określone przez Ministerstwo Rozwoju oraz warunki zawarte w regionalnych programach operacyjnych.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/6-3-mln-zl-trafi-do-gmin-na-przygotowanie-programow-rewitalizacyjnych

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close