4 miesięczny urlop rodzicielski – Unia Europejska pracuje nad nowym projektem ustawy.

4 miesięczny urlop rodzicielski – Unia Europejska pracuje nad nowym projektem ustawy.

Unia Europejska wraz z Państwami członkowskimi aktualnie pracuje nad nowym projektem wprowadzającym wyrównanie na rynku pracy dla kobiet i mężczyzn. Wyrównanie to będzie spowodowane wprowadzeniem minimum 4 miesięcznego urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców. Wprowadzenie takich zmian skutkuje także poprawieniem warunków opiekuńczych nad dziećmi.

Co to jest urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski jak sama nazwa wskazuje może zostać wykorzystany zarówno przez matkę jak i ojca. Jest on możliwy do wykorzystania po urlopie macierzyńskim.

Na dzień dzisiejszy rodzice mogą skorzystać z urlopu w wymiarze 32 lub 34 tygodni w zależności od ilości urodzonych dzieci przy porodzie.

Urlop mogą wykorzystać maksymalnie w 4 częściach, do roku kalendarzowego w którym dziecko skończy 6 lat.

Urlop rodzicielski jest bezpłatny?

Nie! Na czas urlopu otrzymujemy tak zwany „zasiłek macierzyński” wynoszący 80% podstawy wymiaru zasiłku w przypadku jeżeli wniosek o zasiłek zostanie złożony w ciągu 21 dni po porodzie.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony po terminie otrzymamy 100% podstawy wymiaru składek przez okres 6 tygodni, a pozostała część będzie wypłacana jedynie w wysokości 60 %.

 

Ważne! Z zasiłku macierzyńskiego mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy jak i osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Aby spełnić warunku osoby te muszą opłacać ubezpieczenie chorobowe.

 

Urlop rodzicielski jest zdecydowanie lepszy niż wychowawczy który jest bezpłatny!

Na symboliczny zasiłek w wysokości 400 zł mogą liczyć tylko osoby o niskim statusie materialnym (których dochód na osobę nie przekracza 674,00 zł).

 

Plany Unii Europejskiej

Parlament Europejski planuje wprowadzenie nowej dyrektywy (akt prawny wypracowany przez organ Unii Europejski, który ma za zadanie ustanowienie celu jaki Państwa członkowskie mają osiągnąć – wypracowany już indywidualnie przez kraje sposobami).

Zmiany:

– 4 miesięczny urlop rodzicielski dla matki i ojca,

– urlopy nie mogą być przekazywane między rodzicami,

– minimum 2 miesiące urlopu rodzicielskiego mają być płatne,

– niewykorzystany urlop będzie przepadać,

– wprowadzenie 5 dni urlopu opiekuńczego.

Przypomnijmy że aktualnie wymiar urlopu opiekuńczego wynosi 2 dni (16 godzin) i przysługuje każdemu bez względu na to w oparciu o jaki rodzaj umowy został zatrudniony. Urlop ten nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy.

„§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia”.

 

Cel wprowadzenia zmian?

Zdania są bardzo podzielone. Jedni uważają że taka zmiana jest bardzo dobra.

Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu wyśrodkowanie życia zawodowego z rodzinnym. Wyrównanie szans na rynku pracy kobiet i mężczyzn. Dodatkowo nowa dyrektywa ma na celu większe zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi.

Z drugiej strony znajdują się negatywne komentarze, które mówią że nowa dyrektywa za bardzo ingeruje w  swobodę kształtowania życia rodzinnego, który zostanie bezpośrednio narzucony przez Unię Europejską.

Czas urlopu macierzyńskiego dla matki zostałby skrócony do 9 miesięcy.

Aktualnie wynosi on w zależności od ilości urodzonych dzieci przy porodzie:

  • 31 tygodnie – dwoje dzieci
  • 33 tygodnie – troje dzieci
  • 35 tygodni- czworo dzieci
  • 37 tygodni – pięcioro i więcej dzieci

W przypadku jeżeli polski rząd chciałby utrzymać prawo do płatnej, rocznej opieki nad dzieckiem, ustawodawca musiałby wydłużyć prawo do płatnego urlopu do 16 miesięcy. Innym rozwiązaniem może być płatny zasiłek za część urlopu wychowawczego dla wszystkich matek, niezależnie od statusu materialnego. Dlatego według wielu poniesione środki nie są adekwatne.

 

Wprowadzenie dyrektywy

Nie wiadomo jeszcze czy projekt dyrektywy wejdzie ostatecznie w życie i na jakich zasadach. Wiadomo że każdy kraj członkowski indywidualnie opracuje sposób wdrażania nowych planów.

Jeżeli chodzi o bliższe terminy decyzji Unii Europejskiej, która dojdzie do porozumienia w państwami członkowskimi, ciężko powiedzieć kiedy zapadnie ostateczna decyzja w sprawie zmian.

W przypadku porozumienia stosować dyrektywę możemy:

– od dnia wejścia w życie,

– upływu terminu na dokonanie implementacji dyrektywy,

– lub wejście w życie przepisów prawa krajowego wykonujących postanowienia dyrektywy.

Data wejścia dyrektywy w życie to zazwyczaj dzień wskazany w danej dyrektywie, znajdujący się w przepisach końcowych.

 

 

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia