3 miliony do wydania – ruszył kolejny budżet obywatelski dla Tarnowian

3 miliony do wydania – ruszył kolejny budżet obywatelski dla Tarnowian

Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy już mogą zgłaszać swoje propozycje, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wskutek decyzji prezydenta Ryszarda Ścigały suma środków do wydania została zwiększona i wynosi trzy miliony złotych.

Jakie projekty zgłaszać?

Tarnowianie mogą zgłosić każdą inicjatywę, która przyczyni się do pozytywnego rozwoju miasta. Może to być budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej czy działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców oraz wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym czy sportowym.

Projekty można zgłaszać do 8 września. Propozycje mogą zgłaszać oraz na nie głosować już nie tylko mieszkańcy Tarnowa posiadający czynne prawo wyborcze, ale również tarnowianie, którzy ukończyli 16 lat i posiadają Tarnowską Kartę Miejską w wersji Premium. Wartość pojedynczego zadania nie może przekroczyć  300 tys. zł.

Z nowych rozwiązań zawartych w regulaminie drugiej edycji wymienić warto także zasadę, że projekty które nie wejdą do tegorocznego budżetu, a uzyskają co najmniej 50% głosów oddanych przez mieszkańców zamieszkałych na terenie osiedla, którego dotyczył zgłoszony projekt, zostaną ujęte w budżecie na kolejny rok.

Wypełnij formularz

Podobnie jak w poprzedniej edycji, zgłoszeń będzie można dokonywać na specjalnym formularzu. Jest on dostępny na stronie internetowej www.tarnow.pl oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta – w Kancelarii Ogólnej w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ulicach Nowej 4 (parter) i A. Mickiewicza 2 (parter).

Wypełniony formularz trzeba będzie wysłać listem na adres Urzędu Miasta Tarnowa z dopiskiem „Budżet Obywatelski – INICJATYWY” lub złożyć osobiście w punktach informacyjnych urzędu. W przypadku listu za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Zgłoszenia można dokonać również przez Internet, w tym przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej, przesyłając wypełniony formularz na adres budzetobywatelski@ umt.tarnow.pl.Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie ogłoszona 22 września.

Jak zagłosować?

O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy miasta w drodze bezpośredniego głosowania, które potrwa od 1 do 7 października. Głosować będzie można w punktach informacyjnych przy ul. Nowej i Mickiewicza, na stronie internetowej budzetobywatelski.umt.tarnow.pl za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej oraz poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta Tarnowa karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. W tym ostatnim przypadku liczyć będzie się data stempla pocztowego.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 17 października, tak aby możliwe było ich uwzględnienie w projekcie budżetu na 2014 r. Zrealizowane zostaną te projekty, które otrzymają największa liczbę głosów.

Harmonogram:

1. Zgłaszanie projektów 10 sierpnia 2013 r. – 8 września 2013 r. 

2. Weryfikacja zgłoszonych projektów 9 września 2013 r. – 21 września 2013 r.

3. Ogłoszenie listy projektów 22 września 2013 r.

4. Działania informacyjne 22 września 2013 r. – 30 września 2013 r.

5. Głosowanie 1 października 2013 r. – 7 października 2013 r.

6. Ogłoszenie wyników 17 października 2013 r. 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close