10 godzin pracy na dobę – Jak liczyć ?

10 godzin pracy na dobę – Jak liczyć ?

10 godzin pracy na dobę – Jak liczyć ?

Mówi o tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, która określa długość pory nocnej – w Art. 2. ust. 6a) pora nocna – okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00; definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy, oraz długość pracy w danej dobie określona jest w Art. 21. W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.

Podczas kontroli na drodze nigdy się tym nikt nie przejmował z tego powodu, że godziny nocne każda firma ustala sama wybierając 4 godziny pomiędzy godziną 00:00 a godziną 07:00. Najlepszą opcją w większości firm jest ustalenie w/w pory od godziny 00:00 do 04:00. Podczas kontroli drogowej kierowca nie ma obowiązku wozić ze sobą regulaminów pracy, czy też obwieszczeń regulujących tą kwestię firmie. Na drodze więc osoba kontrolująca nie ma wiedzy jak ustalona jest pora nocna w kontrolowanej firmie!!!

 

Kontrolujący będzie na 100 % pewien, że praca została wykonana w porze nocnej i kierowca będzie miał ograniczenie do 10h pracy na dobę, jeżeli kierowca „zahaczy” swoją pracą pomiędzy godziną 03:00 a 04:00.

W Polsce od dnia 3 września 2018 r. obowiązuje nowy taryfikator kar, o którym przeczytacie

-> Nowy Taryfikator Kar ITD.

W pkt 5.12 w karach dla firmy jest takie naruszenie:

5.12. Przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy,
jeżeli praca jest wykonywana w porze nocnej:

1) o czas od 1 godziny do mniej niż 3 godzin – 50 zł (PN)

2) za każdą rozpoczętą godzinę od 3 godzin – 100 zł (BPN)

Kara będzie więc nakładana od 11 godziny pracy. Do 11 godziny nie ma kary zgodnie z w/w taryfikatorem, a dokładnie do 10:59h. Jeżeli kierowca załapie się choćby z minutą pracy w godzinach nocnych to już obowiązują go te przepisy. Jeżeli więc, ktoś ma rozpocząć pracę o 3:59 to lepiej poczekać tę 1 minutę i rozpocząć od godziny 04:00.

Pamiętajmy, że do czasu pracy zaliczamy tylko jazdę i czynności “innej pracy”: tj. to co kierowca ma ustawione na “młotkach” w tachografie. Czas przerw, odpoczynków czy dyspozycyjności (np w załodze) nie jest zaliczany zgodnie z ustawą do czasu pracy. Jeżeli więc kierowca ma: 4,5 h jazdy + 45 minut przerwy + 4,5 jazdy + 45 minut przerwy + 1 godzina jazdy to liczymy, że ma 10 godzin pracy (jazda), a tak naprawdę to 10 godzin i 15 minut ponieważ każdemu należny się 15 minut przerwy tzw. śniadaniowej, która zaliczana jest do czasu pracy. Jak widać, nie liczymy godzin zegarowych a tylko to co faktycznie przepracował.

Praca w porze nocnej nie oznacza, że nie można odebrać skróconego odpoczynku do 9 godzin. Oznacza tylko tyle, że nie może być ponad 10 godzin pracy w danej dobie. Trzeba więc pilnować się z przełączaniem na “młotki” jeżeli pracuje się w godzinach nocnych.

W nowym taryfikatorze pojawiają się gorsze naruszenia jak np: za stan techniczny, za brak wpisu w tachografie kraju na rozpoczęcie i zakończenie  z tego powodu, iż występują częściej i kontrolowane są już na drodze i traktowane są jako NN lub BPN.

Wszystkie naruszenia zostały też podzielone na kategorie naruszeń NN – najpoważniejsze naruszenia; BPN – bardzo poważne naruszenie; PN poważne naruszenia). W tabelach z naruszeniami, [Taryfikator Kar ITD ], ostatnia kolumna oznaczona jest jednym z w/w oznaczeń. Zachęcam więc, do sprawdzenia jakie powiły są naruszenia i jak poważnie one zostały zakwalifikowane.

Wielokrotne popełnianie Poważnego Naruszenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, może prowadzić do wszczęcia procedury cofnięcia wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej.

Przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń bierze się pod uwagę czas, wagę naruszenia oraz średnią liczbę kierowców
wykonujących operacje transportowe dla przedsiębiorcy, zgodnie ze wzorem obliczania zawartym w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE)
2016/403.

3 PN/na kierowcę/na rok =1 BPN
3 BPN/na kierowcę/na rok = uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji

Trzy poważne naruszenia lub jedno bardzo poważne naruszenie, określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, w przeliczeniu na kierowcę na rok w danym przedsiębiorstwie, powoduje wydanie przez organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, przedsiębiorcy mającemu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ostrzeżenia o możliwości wszczęcia w/w procedury.

W przypadku stwierdzenia drugiego bardzo poważnego naruszenia, zgodnie ze wzorem obliczania zawartym w za-łączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, w ciągu roku od dnia wystosowania ostrzeżenia, organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, dokonuje, w drodze decyzji administracyjnej:

1) cofnięcia na okres 3 miesięcy 20% wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy – w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę więcej niż 10 wypisów z licencji wspólnotowej;

2) cofnięcia 1 wypisu z licencji wspólnotowej na okres 3 miesięcy oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na
okres 6 miesięcy – w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę od 2 do 10 wypisów z licencji wspólnotowej;

3) zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy – w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę 1 wypisu z licencji wspólnotowej.

 

Zapraszamy do kontaktu

 

euroPiM s.c. M.P.Kłusek

 

Graniczna 8A
(I piętro)
33-100 Tarnów

 

+48 14 692 49 77

+48 733 339 337

 

kontakt@euroPiM.pl

 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia