0% stawka VAT na transport pasażerów

0% stawka VAT na transport pasażerów

Ministerstwo Finansów, mając na względzie znaczenie sektora transportu dla gospodarki. Popiera koncepcję obniżenia stawki podatku VAT dla usług transportu pasażerskiego jako jednego z elementów polityki państwa. 0% stawka VAT na transport pasażerów. W zakresie rozwoju i zwiększenia dostępności tego rodzaju komunikacji. Tak wynika z odpowiedzi z dnia 26 sierpnia 2020 r. na interpelację poselską nr 6388.

0% stawki VAT na transport pasażerów

Resort Finansów zaznaczył, że przygotowuje wniosek o derogację, w trybie art. 395 dyrektywy VAT, w celu upoważnienia Polski do stosowania odstępstwa polegającego na stosowaniu 0% stawki VAT dla usług lądowego transportu pasażerskiego. Wskazał też, że dyrektywa VAT przewiduje możliwość upoważnienia poszczególnych państw członkowskich do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od stosowania określonych przepisów tej dyrektywy. Zgodnie z jej art. 395 ust. 1, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji. Rada może upoważnić każde państwo członkowskie do wprowadzenia szczególnych środków stanowiących odstępstwo od przepisów tej dyrektywy. W celu upraszczania poboru VAT lub zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania.

Zmiana ustawy o VAT

Jak zaznaczył Minister Finansów, przygotowanie wniosku o derogację podlega określonej procedurze legislacyjnej ze względu na wagę tego dokumentu rządowego, który dotyczy spraw polityki podatkowej Polski jako państwa członkowskiego UE. Taki wniosek musi zawierać argumentację wykazującą i uzasadniającą spełnienie ściśle określonych warunków do przyznania odstępstwa od przepisów dyrektywy VAT. Po zakończeniu tych prac, procesu uzgodnień i przyjęciu przez Radę Ministrów, wniosek derogacyjny zostanie skierowany do Komisji Europejskiej. Która, zgodnie z art. 395 ust. 4 dyrektywy VAT, będzie miała 8 miesięcy na wydanie swojego rozstrzygnięcia. Tj. przedstawienia projektu decyzji upoważniającej Polskę do wprowadzenia 0% stawki VAT na usługi transportu pasażerskiego. Albo wydanie komunikatu o odmowie przygotowania projektu takiej decyzji (w przypadku, gdy KE stwierdzi, że nie zachodzą przesłanki umożliwiające przyznanie derogacji, określone w art. 395 ust. 1 dyrektywy VAT). Dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej i przyjęciu przez Radę decyzji derogacyjnej. Zostaną wszczęte prace legislacyjne w zakresie stosownej zmiany przepisów ustawy o VAT.

Minister Finansów wskazał także, że obecnie procedowany jest już wniosek derogacyjny, który umożliwi stosowanie przez Polskę 0% stawki podatku VAT dla publikacji książkowych i prasowych. Wspomniał również, iż trwają też prace nad reformą prawa europejskiego w zakresie stawek VAT. Przewiduje się, że oprócz podstawowej stawki VAT, państwa UE będą miały również możliwość wprowadzenia dwóch osobnych stawek. Obniżonych w wysokości od 5% do wysokości stawki podstawowej wybranej przez dane państwo. Jednej stawki obniżonej niższej niż stawka minimalna 5% oraz zwolnienia z prawem do odliczenia, tj. 0% stawki VAT. Przy czym w dwóch ostatnich przypadkach warunkiem będzie, aby były one korzystne wyłącznie dla konsumenta końcowego i stosowane ze względu na interes ogólny. Dodatkowo przewiduje się wprowadzenie zasady, iż każde państwo członkowskie ma prawo do stosowania preferencji podatkowych stosowanych w innym państwie członkowskim.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close