ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

ZOSTAŁO DWA DNI – NIEMCY od 1 lipca 2017r tylko zgłoszenie elektroniczne MiLoG

29 czerwca 2017

Na niemieckiej stronie www.meldeportal-mindestlohn.de, która służy do elektronicznego  zgłaszania pracowników przed rozpoczęciem pracy na terytorium Niemiec pojawiła się obszerna instrukcja korzystania z w/w portalu w j. polskim. Obowiązek zgłaszania za pomocą strony www wchodzi w życie z dniem 01.07.2017r.

Instrukcja zgłaszania Pracowników – Niemcy – MiLoG – Płaca minimalna.pdf

Przypominamy, że dotychczasowa forma zgłaszania FAXEM pracowników możliwa będzie w okresie przejściowym do dnia 30.06.2017r.