+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Możesz podjąć działalność gospodarczą już tego samego dnia, w którym złożysz wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zgłoszenie płatnika składek

Wniosek o wpis do CEIDG (na formularzu CEIDG-1) możesz wysłać elektronicznie albo listem poleconym lub złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest równocześnie zgłoszeniem płatnika składek w ZUS.

Na podstawie danych z CEIDG sporządzimy dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:

  • zgłoszenie płatnika składek,
  • informację o Twoich rachunkach bankowych jako płatnika składek,
  • informację o adresach, pod którymi prowadzisz działalność gospodarczą.

Nie musisz zatem sam sporządzać tych dokumentów ani przekazywać ich do ZUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Jako przedsiębiorca musisz zgłosić do ubezpieczeń:

  • siebie – do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • pracowników – do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zleceniobiorców – do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • osoby z Tobą współpracujące – do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: www.vat.pl