ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Zainwestuj w odnawialne źródła energii

22 sierpnia 2017

Odnawialne źródła energii:

Inwestowanie w urządzenia do produkcji energii z odnawialnych źródeł przyczynia się do poprawy stanu środowiska, redukcji wytwarzanych odpadów oraz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego. 

Na przedsiębiorców, którzy zamierzają inwestować w urządzenia do produkcji odnawialnych źródeł energii, czeka ponad 21 milionów złotych. Do 31 sierpnia br. można starać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=HyVWNClZoxo 

 
Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl