ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

WYSOKIE KARY za brak licencji transportowej w przypadku pojazdów do 3,5 DMC t! – Hiszpania

7 marca 2017

Hiszpańska Policja w Galicji, w sposób zupełnie bezprawny, nakłada mandaty na przewoźników posiadających pojazdy o DMC do 3,5t. Grzywna, jaka jest nakładana na przewoźników, wynosi 4000 euro.

Policja informuje o możliwości skorzystania z 30% upustu od tej kwoty, jeśli płatność zostanie zrealizowana na miejscu. Przypominamy, że zgodnie z prawem hiszpańskim, w sytuacji przyjęcia mandatu ze zniżką, zrzekamy się prawa odwołania od mandatu.

Niemniej jednak, w sytuacji nałożenia grzywny w sposób bezprawny, przewoźnik powinien złożyć odwołanie do właściwego organu hiszpańskiego, a po jego rozpatrzeniu – uiszczona kwota powinna zostać zwrócona bezpośrednio przez hiszpański Skarb Państwa.