+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę w 2018 roku będą pracować więcej niżeli w 2017 roku.Wszystko za sprawą większej liczby dni będących zwykłymi dniami pracy.

W myśl przepisów Kodeksu pracy maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (Art. 129 §1).

Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota w 2018 roku, w trakcie 251 dni pracy, przepracują 2008 godzin, a nie 2000 jak miało to miejsce w roku 2017.

Czas pracy pracowników w 2018 roku

W 2018 roku występuje jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy. Oznacza to, że w 2018 roku:

 • liczba godzin pracy wyniesie 2008,
 • liczba dni pracy wyniesie 251 dni,
 • liczba dni świątecznych wyniesie 114.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

MiesiącŚwiętaLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych

Styczeń

– 1 stycznia – Nowy Rok
– 6 stycznia – Święto Trzech Króli

168

21

10
(wliczono 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę)

Luty

brak

160

20

8

Marzec

brak

176

22

9

Kwiecień

– 1 kwietnia – Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
– 2 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy

160

20

10

Maj

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe
20 maja – Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

31 maja – Boże Ciało

160

20

11

Czerwiec

brak

168

21

9

Lipiec

brak

176

22

9

Sierpień

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

176

22

9

Wrzesień

brak

160

20

10

Październik

brak

184

23

8

Listopad

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

168

21

9

Grudzień

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

152

19

12

Łącznie:

13 dni świątecznych
( 9 przypadających w ciągu tygodnia, 4 przypadających w weekendy)

2008*

251*

114*

* Uwaga ! W 2018 roku występuje jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy. Oznacza to, że w 2018 roku:

 • liczba godzin pracy wyniesie 2008,
 • liczba dni pracy wyniesie 251 dni,
 • liczba dni świątecznych wyniesie 114.
Liczba niedziel w 2018 rokuŚwięta przypadające w niedzielę
Łącznie 52 niedziele

1 kwietnia – Pierwszy dzień Wielkiej nocy

20 maja – Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

11 listopad – Narodowe Święto Niepodległości

Dni świąteczne w 2018 roku

W 2018 roku wystąpią następujące dni świąteczne:

 • 1 stycznia – Nowy Rok (poniedziałek),
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (sobota),
 • 1 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),
 • 2 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
 • 1 maja – Święto Państwowe (wtorek),
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (czwartek),
 • 20 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),
 • 31 maja – dzień Bożego Ciała (czwartek),
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (środa),
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych (czwartek),
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (niedziela),
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (wtorek),
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (środa).

Iwona Maczalska, VAT.pl

Źródło: www.vat.pl