+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

01.03.2017 roku ruszył projekt „Własna firma Twoją szansą” którego jesteśmy Partnerem.

Projekt kierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i spełniających choć jeden z niżej wymienionych warunków:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia.
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

Wsparcie projektowe obejmuje także w min.5% osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 23 398,68 złotych,
  • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 850,00 PLN miesięcznie przez okres do 12 miesięcy,
  • wsparcie pomostowe doradcze uzupełniające wiedzę, prowadzone już po uzyskanej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rekrutacja do I edycji: 31.03.2017 do 14.04.2017

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej: www.wlasnafirma.edu.pl