+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego została uruchomiona usługa skierowana do osób głuchych. Nazywa się wideotłumacz i jest udostępniona dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych.

Wideotłumacz umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami urzędu. Dzięki temu, osoba głucha może samodzielnie, bez udziału pełnomocnika, uzyskać potrzebne jej informacje lub załatwić sprawy w urzędzie. Rozmowa pracownika urzędu z osobą głuchą będzie prowadzona w czasie rzeczywistym. Pracownik urzędu połączy się z tłumaczem – za pośrednictwem specjalnego programu i kamery, które są zainstalowane na jego komputerze – a ten na bieżąco będzie porozumiewał się z osobą głuchą i z pracownikiem urzędu.

W Urzędzie Marszałkowskim WM, na ten moment, są dostępne dwa stanowiska umożliwiające kontakt na żywo z tłumaczem języka migowego poprzez wideotłumacza:

  • pierwszy wideotłumacz jest dostępny przy ul. Racławickiej 56 na Dzienniku Podawczym, zlokalizowanym na parterze nowej części budynku,
  • drugie stanowisko z dostępem do wideotłumacza jest przy ul. Wielickiej 72B w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Punkt informacyjny umiejscowiony jest na parterze budynku. Tu można zapytać o wszystko w zakresie funduszy europejskich – między innymi na jakie działania można uzyskać dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, jakie dokumenty przygotowuje się wraz z wnioskiem o dofinansowanie, na kiedy planowane są kolejne nabory, jaki będzie temat prowadzonych szkoleń czy miejsce ich realizacji.

Usługa jest całkowicie bezpłatna, dostępna przez cały czas pracy urzędu (8.00 – 16.00) i nie wymaga wcześniejszego umawiania. Stanowisko wyposażone w wideotłumacza jest oznaczone symbolem migających dłoni:

Informujemy również, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego można załatwiać sprawy obywatelskie przy pomocy języka migowego (SJM). Klienci Urzędu deklarujący potrzebę skorzystania z pomocy pracownika Urzędu posługującego się językiem migowym proszeni są o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: or.sekretariat@malopolska.mw.gov.pl.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zapewnieni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna. W sprawach nagłych obsługę osób komunikujących się nieaudytywnie prowadzi sekretariat Departamentu Organizacji, ul. Racławicka 56, pok. 652, VI p.

W celu złożenia zapytania lub załatwienia sprawy, osoby komunikujące się nieaudytywnie mogą skorzystać z poczty elektronicznej Urzędu: e-mail: urzad@malopolska.mw.gov.pl, faks: +48 12 63 03 126 oraz skontaktować się z Urzędem poprzez e-PUAP: www.epuap.gov.pl

Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016) ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.).

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl