ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Uwaga! Ważna zmiana w dotacjach na wymianę pieców

18 kwietnia 2017

To ważna informacja dla wszystkich, którzy złożyli wnioski na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM. Teraz nie tylko właściciel budynku będzie mógł wymienić stary kocioł.

W ramach aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020Link prowadzi do serwisu zewnętrznego wprowadzono zmianę łagodzącą kryteria w zakresie stanu własnościowego nieruchomości. Dotychczas  o dotacje na wymianę pieców mogli ubiegać się jedynie właściciele budynków. Teraz rozszerzono grupę uprawnionych o trzy dodatkowe rodzaje prawa do nieruchomości.

Wykaz zmianLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Dofinansowanie będzie udzielane osobom, które będą miały tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu (np. wynikającym z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego). Do uzyskania dofinansowania konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością lub lokalem.

W przypadku współwłasności wymagana będzie zgoda większości współwłaścicieli, co oznacza zgodę współwłaścicieli posiadających ponad połowę udziałów we współwłasności.

Natomiast w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem budynku, a np. z umowy najmu nie wynika, że może on wymieniać źródła ogrzewania lub instalację wewnętrzną wymagana będzie zgoda właściciela na wykonanie ww. prac.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl