+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Nie masz jeszcze 30 lat, nie uczysz się, nie pracujesz i mieszkasz w Małopolsce? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego Instytucją Pośredniczącą w regionie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

W ramach uczestnictwa w projekcie możesz otrzymać:

 • bony szkoleniowe, 
 • bony na staże 
 • bony na zatrudnienie. 

Przewidziano również inne formy wsparcia, takie jak: 

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże.

Wybierz któryś z poniższych projektów i zgłoś się!

 1. „Praca Dla Młodych”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie;
 2. „Młodzi, aktywni i doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – Fundacja PAN;
 3. „3, 2, 1… START DO KARIERY! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – Fundacja AKME;
 4. „Młodzież gotowa do pracy”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – Humaneo;
 5. „Aktywna Młodzież Małopolski Zachodniej”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej;
 6. „ZAWODOWY KOMPAS – program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – KOMPASS Consulting Buczkowski Maciej;
 7. „Czas na zmiany – czas na pracę”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – Eurodoradztwo Sp. z o.o.;
 8. „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – STAD;
 9. „MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na małopolskim rynku pracy”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – SENSE Consulting Sp. z o.o.;
 10. „APAP – Adaptacja Plan Aktywność. Praca dla młodych”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.;
 11. „Wiosenna Akademia Możliwości”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – Stowarzyszenie WIOSNA;
 12. „Do pracy gotowi…start! – aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – Piotr Miernik Centrum Kariery;
 13. „Inwestycja młodych w przyszłość”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego