ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Trwa rekrutacja do projektów PO WER

8 sierpnia 2017

Nie masz jeszcze 30 lat, nie uczysz się, nie pracujesz i mieszkasz w Małopolsce? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego Instytucją Pośredniczącą w regionie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

W ramach uczestnictwa w projekcie możesz otrzymać:

 • bony szkoleniowe, 
 • bony na staże 
 • bony na zatrudnienie. 

Przewidziano również inne formy wsparcia, takie jak: 

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże.

Wybierz któryś z poniższych projektów i zgłoś się!

 1. „Praca Dla Młodych”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie;
 2. „Młodzi, aktywni i doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Fundacja PAN;
 3. „3, 2, 1… START DO KARIERY! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Fundacja AKME;
 4. „Młodzież gotowa do pracy”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Humaneo;
 5. „Aktywna Młodzież Małopolski Zachodniej”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej;
 6. „ZAWODOWY KOMPAS – program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – KOMPASS Consulting Buczkowski Maciej;
 7. „Czas na zmiany – czas na pracę”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Eurodoradztwo Sp. z o.o.;
 8. „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – STAD;
 9. „MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na małopolskim rynku pracy”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – SENSE Consulting Sp. z o.o.;
 10. „APAP – Adaptacja Plan Aktywność. Praca dla młodych”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.;
 11. „Wiosenna Akademia Możliwości”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Stowarzyszenie WIOSNA;
 12. „Do pracy gotowi…start! – aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Piotr Miernik Centrum Kariery;
 13. „Inwestycja młodych w przyszłość”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Magnus Sp. z o. o.;
 14. „Zawodowa przyszłość w Twoich rękach”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Europejska Grupa Doradcza;
 15. „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – JMM Mariusz Lewandowski;
 16. „Moja szansa na dobry start”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – 7 Cubes sp. z o. o.;
 17. „Dobry start!!! – Program aktywizacji zawodowej młodzieży NEET”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu;
 18. „Tak, potrafię!”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego –  Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.

Projekty dla osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce

Projekty dla osób powyżej 30. roku życia

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl