+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Nie masz jeszcze 30 lat, nie uczysz się, nie pracujesz i mieszkasz w Małopolsce? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego Instytucją Pośredniczącą w regionie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

W ramach uczestnictwa w projekcie możesz otrzymać:

 • bony szkoleniowe, 
 • bony na staże 
 • bony na zatrudnienie. 

Przewidziano również inne formy wsparcia, takie jak: 

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże.

Wybierz któryś z poniższych projektów i zgłoś się!

 1. „Praca Dla Młodych”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie;
 2. „Młodzi, aktywni i doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – Fundacja PAN;
 3. „3, 2, 1… START DO KARIERY! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
   – Fundacja AKME;
 4. „Młodzież gotowa do pracy”