ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Obowiązujące akty prawne:

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2011
 2. Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004r (ze zmianami 2013)
 3. Rozporządzenie 561/2006 w sprawie harmonizacji przepisów socjalnych
 4. Rozporządzenie 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących (tachografy)
 5. Rozporządzenie WE 1071/09 – zasady i warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego
 6. Rozporządzenie WE 1072/09 – zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych
 7. Rozporządzenie WE 1073/09 – zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych
 8. Ustawa o systemie Tachografów cyfrowych z dnia 29 lipca 2005 r
 9. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r
 10. Prawo o ruchu drogowym
 11. Kodeks pracy
 12. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
 13.  Formularz MiLoG Nowy wzór 2015/2016 mobil 033037 zgłoszenie kierowców do pracy na terytorium Niemiec płaca minimalna.
 14. Rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych i wojewódzkich dopuszczalny nacisko osi do 8ton i 10ton 27 06 2015r
 15. Wniosek o wydanie Karty Kierowcy – PWPW
 16. Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa – do tachografów cyfrowych.
 17. Rozporządzenie (UE) NR 581/2010 w sprawie maksymalnych okresów na wczytywanie danych z tachografów i kart kierowców.
 18. Formularz zaświadczenie o delegowaniu kierowców do Francji Dekret LOI MACRON
 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

 

Gdyby Państwo potrzebowali innych aktów prawnych, prosimy o kontakt.