ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Audyt dokumentacji w firmie transportowej ma na celu znaleźć i wyeliminować wszelkie nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstwa w zakresie:

  • ewidencji czasu pracy kierowców;
  • zapisów na wykresówkach lub danych cyfrowych z tachografów i kart kierowców, dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków;
  • regulaminu pracy i płacy pod względem treści (jest obowiązek posiadania powyżej 20 pracowników);
  • dokumentacji pracowniczej m.in. zawartej umowy o pracę, wymaganej dokumentacji niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz kompletności teczek osobowych;
  • dokumentacji wymaganej do wykonywania zawodu przewoźnika oraz określonego charakteru przewozów (ADR, ATP, Odpady itp…);
  • dokumentacji pojazdów będących w prawnej dyspozycji przedsiębiorstwa;
  • spełniania przez przedsiębiorcę i zatrudnianych kierowców wymogów ustawowych w zakresie wykonywania przewozów drogowych.

 

Przedstawimy wnioski pokontrolne, które usprawnią działanie Państwa firmy wraz z możliwością wdrożenia odpowiednich zmian przeciwdziałających powstawaniu naruszeń lub ich wyeliminowaniu.

Działania te pozwolą Państwu zaowocować pozytywnym wynikiem kontroli Państwa Przedsiębiorstwa w przyszłości.