ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Jesteś odpowiedzialny za prowadzony przez Twoją firmę projekt unijny, lecz potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami, świadczymy usługi w zakresie kierowania (koordynowania) projektem doradczym lub szkoleniowym współfinansowanym ze środków unii europejskiej.

W ramach obsługi administracyjnej projektu współfinansowanego ze środków unijnych zapewniamy:

  • prowadzenie projektu inwestycyjnego oraz szkoleniowego, w tym m.in. kontakty oraz pośrednictwo między Wnioskodawcą a Instytucją Wdrażającą,
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów koniecznych do podpisania umowy o wparcie oraz aneksowania umów w razie wystąpienia zmian w projektach,
  • realizację promocji projektu zgodnie z wytycznymi,
  • przygotowanie i nadzorowanie harmonogramu prac oraz monitoring nad terminową i prawidłową realizacją projektu,
  • nadzorowanie kwalifikowalności kosztów oraz wydatkowania środków zgodnie z wytycznymi.