ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Organizujemy szkolenia dla:

– właścicieli firm transportowych i kierowców,

– osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmie,

– pracowników firm produkcyjnych i usługowych,

– pracowników administracji publicznej.

Zapewniamy Państwu:

Po wstępnych rozmowach (po zbadaniu Państwa potrzeb i poznaniu oczekiwań)

– przygotowanie programu szkolenia pod względem merytorycznym zgodnie z oczekiwaniami

– opracowanie przez nas kosztorysu wstępnego i specyfikacji kosztów;

Dodatkowo w związku z naszym doświadczeniem w realizacji projektów unijnych jesteśmy Państwu w stanie zapewnić prowadzenie dokumentacji szkoleń wymaganej podczas realizacji szkoleń w ramach PO KL.

W związku z tym, że jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, mile widziane będą Państwa propozycje, oczekiwania co do organizacji.

Dbając o wysoką jakość szkoleń instytucja stosuje PROCEDURĘ REALIZACJI USŁUGI SZKOLENIOWEJ w której zawarte są szczegółowe informacje jak przebiega organizacja szkolenia. Posiadamy również PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA W WYPADKU POJAWIENIA SIĘ NIEPRZEWIDZIANYCH TRUDNOŚCI.

Realizacja każdego szkolenia odbywa się w oparu o opracowane wzory:

– programu szkoleniowego

– ankiety ewaluacyjnej

– listy sprawdzającej opiekuna merytorycznego i trenera

– listy sprawdzającej infrastrukturę oraz organizację szkoleń

 

Dobre praktyki w zakresie prowadzonych przez naszą firmę szkoleń obejmują zbiór działań w celu zapewnienia prawidłowego procesu realizacji danej usługi (szkolenia otwartego i/lub zamkniętego). Opracowane Procedury Realizacji Usług Szkoleniowych mają na celu zapewnienie powtarzalności i jednorodności jakości realizowanych szkoleń poprzez wypracowane prawidłowej metody nadzoru nad całym procesem realizacji usługi.

Stosowanie dobrych praktyk ma na celu zapewnienie odpowiednej jakości realizowanych szkoleń w celu zapewnienia uczestnikom osiągnięcia założonych  efektów szkolenia. Jedną z nadrzędnych zasad stosowania dobrych praktyk jest wykluczenie wszelkich działań przypadkowych.

Stosowanie dobrych praktyk daje uczestnikom szkoleń większy poziom komfortu i pewności co do jakości oferowanych usług.

Specjalistyczne szkolenia dla kierowców

Przykład nr 1

Problem: właściciel firmy zidentyfikował problem polegający na braku wpisów manualnych na tachografach cyfrowych u kierowców;

Nasza rola: opracowanie materiałów dotyczących obsługi tachografu oraz przeprowadzenie szkolenia na modelu z wykorzystaniem kamery, na którym uczestnicy ćwiczyli podczas zajęć;

Reultat: po dwóch miesiącach od szkolenia, każdy kierowca spośród przeszkolonych prawidłowo obsługuje tachograf cyfrowy w zakresie wpisów manualnych.

Szerszy opis: Prowadzenie szkoleń dla kierowców z obsługi tachografów pomimo, iż jest szkoleniem jednodniowym, musi łączyć w sobie teorię i praktykę. Większość kierowców na co dzień ma styczność z tachografem, jednak nie zdaje sobie sprawy z błędów jakie popełnia podczas jego obsługi. Większość problemów firm oraz kar jakie muszą płacić wynika z nieprawidłowej obsługi cyfrowych urządzeń kontrolno-pomiarowych.  W związku z powyższym podczas szkoleń największy nacisk kładziemy na naukę grupy szkoleniowej prawidłowej obsługi urządzeń które są dostępne na Sali szkoleniowej. Po ukończeniu tak przygotowanego szkolenia zmniejsza się liczba sankcji nakładanych na kierowców oraz przedsiębiorstwa.

Przykład nr 2

Problem: właściciel firmy po weryfikacji dokumentacji kierowców przez naszą firmę zauważył brak przestrzegania norm czasu pracy kierowców;

Nasza rola: przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz poradnika dla każdego kierowcy w zakresie czasu pracy kierowców; podczas szkolenia przeprowadzone zostały ćwiczenia na przykładowych ewidencjach czasu pracy kierowców;

Rezultat: kierowcy przestrzegają czasu pracy, norm czasu i odpoczynków.

Szkolenia w zakresie ABC Przedsiębiorczości

Przykład nr 1

Problem: czterech właścicieli firm jednoosobowych, którzy ze sobą współpracują zweryfikowali problem polegający na komunikacji oraz wymianie informacji, dokumentów pomiędzy sobą.

Nasza rola: przygotowanie zagadnień i zadań związanych z prawidłową komunikacją oraz przedstawienie oprogramowania open source, dzięki któremu problem wymiany dokumentów zostanie wyeliminowany;

Rezultat: po szkoleniu przedsiębiorcy wprowadzili do firm nowe oprogramowanie (DROPBOX) oraz poprawili komunikację mailową, dzięki ustrukturyzowaniu zawartości każdego maila.

Szerszy opis: W ramach szkoleń z ABC przedsiębiorczości zwracamy uwagę na współpracę pomiędzy firmami jednoosobowymi. Zdajemy sobie sprawę, że polecenie wśród młodych firm często jest kluczem do sukcesu. W ramach zajęć eliminujemy konkurencyjność, a wprowadzamy współpracę. Dodatkowo dbamy o czas i wygodę prowadzenia firmy, dzięki temu pokazujemy jak stosować nowe technologie w prowadzeniu firmy.

 

W zakresie doradztwa świadczymy usługi:

– identyfikacji istniejących możliwości dofinansowania Twojego pomysłu z uwzględnieniem wymogów danej instytucji zajmującej się wydawaniem unijnych dotacji:

  • monitoringiem dostępnych funduszy europejskich
  • przygotowaniem analizy możliwości dofinansowania inwestycji ze środków unijnych
  • doboru odpowiedniego programu finansującego
  • przygotowania analiz niezbędnych do uruchomienia dofinansowanej inwestycji (studium wykonalności, biznesplanów, analiz finansowo-ekonomicznych)
  • opracowanie wniosku o udzielenie dotacji pozwalającego na pozyskanie dostępnych funduszy.