+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Stawka godzinowa 14,70 zł w 2019 roku!

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi w 2019 roku wynosi 14,70 zł brutto (w 2018 r. wynosiła 13,70 zł brutto).

Minimalna stawka godzinowa na zleceniu, podobnie jak płaca minimalna, wyznaczać ma ustawowy limit wynagrodzenia, który gwarantować ma pracownikom minimalny poziom wynagrodzenia, a osobom, które zawarły umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług (dalej zleceniobiorcy), minimalny poziom wynagrodzenia w przeliczeniu na godzinę.

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców obowiązuje od 2017 r.

Warto mieć świadomość, że minimalna stawka dla zleceniobiorców ma charakter godzinowy, jednak to strony nie mają w umowie obowiązku ustalać stawki godzinowej. Nie ma bowiem żadnych przeciwwskazań, aby wysokość wynagrodzenia ustalana była kwotowo lub ryczałtowo. W takim przypadku należy jednak pamiętać, aby przed dokonaniem wypłaty sprawdzić liczbę godzin przepracowanych przez zleceniobiorców w danym miesiącu, a także, czy wynagrodzenie ustalone kwotowo po podzieleniu przez liczbę godzin gwarantuje co najmniej stawkę minimalną, tj. w 2019 r. nie niższą niż 14,70 zł brutto.

W związku z powyższym obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji czasu pracy przy umowie zlecenie!

Strony mają też możliwość ustalenia stawki godzinowej za wykonywanie umowy zlecenia lub świadczenie usług. W takiej sytuacji mają one dowolność w zakresie ustalenia wysokości stawki, pod warunkiem, że nie będzie ona niższa niż minimalny próg określony w ustawie.