+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Krakowska Jesień Jazzowa, Festiwal Muzyki Filmowej czy Wielka Parada Smoków – między innymi te wydarzenia wesprze Województwo Małopolskie w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu.

Pieniądze na ich dofinansowanie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

„Wybrane do dofinansowania eventy nie tylko wzmocnią naszą

tożsamość regionalną, ale również markę całego  regionu. Wśród 19 wybranych projektów, które otrzymały dofinansowanie z RPO 2014-2020, każdy Małopolanin znajdzie propozycję dla siebie” – podkreśla Leszek Zegzda z zarządu województwa odpowiedzialny za sprawy kultury i dziedzictwa regionu.

Spośród złożonych wniosków wybrano 19 projektów. Konkurs zakładał, że wszystkie propozycje muszą być związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, artystycznych i interdyscyplinarnych. O dotację w konkursie mogły ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, instytucje kulturalne, organizacje pozarządowe oraz uczelnie i przedsiębiorcy. Projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości do 50 proc. ich całkowitych kosztów. 

Organizatorzy wybranych przedsięwzięć otrzymają łącznie niemal 15 mln. zł. 

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl