+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

ROZLICZANIE KIEROWCÓW

do i powyżej  3,5 tony (w tym: BUSY)

ZADZWOŃ: 733 339 337DLA NASZYCH KLIENTÓW

CO OBEJMUJE EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCY?

 • ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy z uwzględnieniem nadgodzin, pracy w porze nocnej oraz niedzielę i święta,
 • analizę czasu jazdy, przerw i odpoczynków,
 • przygotowanie raportów z wykroczeń, aktywności, nadgodzin i godzin nocnych, wykazu brakujących danych cyfrowych oraz tarcz tachografu, wymaganych zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu,
 • wskazówki dla kierowców celem wyeliminowania nieprawidłowości,
 • skanowanie wykresówek tachografu analogowego (archiwizacja).

Dodatkowo:

 • obliczanie należności za delegacje służbowe kierowców,
 • pobieranie danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców,
 • analiza danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych (archiwizacja),
 • stałe nadzorowanie czasu pracy kierowców w celu wyeliminowania naruszeń.

Ewidencja czasu pracy jest wykonywana z wykorzystaniem programu do pełnej analizy czasu pracy kierowców, stosowanego przez większość służb kontrolnych w Polsce i w UE.

Przykładowe dokumenty przygotowywane przez naszą firmę w ramach usługi ewidencji czasu pracy kierowców:

1. Ewidencja-czasu-pracy-kierowcy-placa-minimalna-kraje-UE

2. Raport-brakujacych-tarcz-wykresowek

3. Raport-kontrolny-czasu-pracy-kierowcy-PIP

4. Raport-naruszen-czasu-pracy-kierowcy

5. Raport-roznicy-kilometrow-na-tarczach

EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCY

(w tym płaca minimalna UE)

Rozliczanie czasu pracy kierowcy wykonujemy zgodnie z wymogami Inspekcji Transportu Drogowego i Państwową Inspekcją Pracy. Posiadamy specjalistów , którzy łączą wiedzę z praktyką!

Ustawa o czasie pracy kierowców nakłada obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy dla każdego z kierowców – właścicieli firm rownież!

Nowe zapisy w ustawie o czasie pracy kierowców obowiązują od 15.07.2013r. Wprowadzone regulacje w sposób zasadniczy porządkują długość pracy przewoźników, którzy osobiście wykonują przewozy drogowe oraz osób wykonujących przewozy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Najistotniejsze wprowadzone zmiany dla przedsiębiorców to:

 • ograniczenie tygodniowego czasu pracy do przeciętnie 48 godzin, z możliwością wydłużenia do 60 godzin w sytuacji, gdy w przyjętym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym średnia nie przekroczy 48 godzin;
 • wprowadzono przerwę w wymiarze najmniej 30 minut, która przysługuje po 6 kolejno następujących po sobie godzinach pracy jeżeli łączny wymiar pracy nie przekracza 9 godzin. Natomiast jeżeli czas pracy przekracza 9 godzin wyżej wspomniana przerwa winna zostać odebrana w wymiarze najmniej 45 minut;
 • ograniczono czas pracy przedsiębiorcy do 10 godzin na dobę, jeżeli praca wykonywana jest w porze nocnej;
 • ustawa nakłada na przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy obowiązek prowadzenia własnej ewidencji czasu pracy;
 • ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz drogowy, który jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

WYKRESÓWKI

Tarczki są dostarczane do naszej firmy drogą pocztową, kurierską lub osobiście. To my je przechowujemy przez okres 3 lat!

Są następnie weryfikowane, skanowane w celu wykonania prawidłowej analizy czasu pracy.

DANE z KART KIEROWCÓW

Pliki cyfrowe mogą być dostarczane do nas drogą mailową. Dodatkowo nasi klienci odczytu kart dokonują u nas osobiście (w biurze lub na stacji benzynowej w Tarnowie) BEZPŁATNIE.

DANE z GPS

Na podstawie danych z GPS możemy wykonać szczegółową analizę m.in. podróży służbowej.

Rozliczanie czasu pracy kierowcy wykonujemy zgodnie z wymogami Inspekcji Transportu Drogowego i Państwową Inspekcją Pracy. Posiadamy specjalistów , którzy łączą wiedzę z praktyką!

Ustawa o czasie pracy kierowców nakłada obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy dla każdego z kierowców – właścicieli firm rownież!

Nowe zapisy w ustawie o czasie pracy kierowców obowiązują od 15.07.2013r. Wprowadzone regulacje w sposób zasadniczy porządkują długość pracy przewoźników, którzy osobiście wykonują przewozy drogowe oraz osób wykonujących przewozy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Najistotniejsze wprowadzone zmiany dla przedsiębiorców to:

 • ograniczenie tygodniowego czasu pracy do przeciętnie 48 godzin, z możliwością wydłużenia do 60 godzin w sytuacji, gdy w przyjętym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym średnia nie przekroczy 48 godzin;
 • wprowadzono przerwę w wymiarze najmniej 30 minut, która przysługuje po 6 kolejno następujących po sobie godzinach pracy jeżeli łączny wymiar pracy nie przekracza 9 godzin. Natomiast jeżeli czas pracy przekracza 9 godzin wyżej wspomniana przerwa winna zostać odebrana w wymiarze najmniej 45 minut;
 • ograniczono czas pracy przedsiębiorcy do 10 godzin na dobę, jeżeli praca wykonywana jest w porze nocnej;
 • ustawa nakłada na przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy obowiązek prowadzenia własnej ewidencji czasu pracy;
 • ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz drogowy, który jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

WYKRESÓWKI

Tarczki są dostarczane do naszej firmy drogą pocztową, kurierską lub osobiście. To my je przechowujemy przez okres 3 lat!

Są następnie weryfikowane, skanowane w celu wykonania prawidłowej analizy czasu pracy.

DANE z KART KIEROWCÓW

Pliki cyfrowe mogą być dostarczane do nas drogą mailową. Dodatkowo nasi klienci odczytu kart dokonują u nas osobiście (w biurze lub na stacji benzynowej w Tarnowie) BEZPŁATNIE.

DANE z GPS

Na podstawie danych z GPS możemy wykonać szczegółową analizę m.in. podróży służbowej.

SMS-em wysyłamy przypomnienie o odczycie kart kierowców oraz obowiązkowym odczycie tachografów!!!

BEZPŁATNY ODCZYT KARTY KIEROWCY

Nasi klienci na stacji benzynowej 24h/dobę mogą dokonać BEZPŁATNIE odczytu danych kierowcy w naszym urządzeniu.

ul. Nowodąbrowska 288, Tarnów (Stacja AA)

! Zamów darmową wycenę !

wpisz swoje imię i nazwisko

wpisz swój adres e-mail

wpisz swój numer telefonu


wpisz ilu kierowców jeździ na tzw. wykresówkach

wpisz ilu kierowców jeździ na karcie kierowcy


ROZLICZANIE DIET, DELEGACJI I WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW

Zgodnie z najnowszą nowelizacją Ustawy o czasie pracy kierowców, nie ma już wątpliwości, i należy rozliczać diety i ryczałty noclegowe za krajowe i zagraniczne delegacje kierowców. Dla firm wykonujących transport krajowy to niewdzięczny obowiązek, natomiast w firmach transportu międzynarodowego delegacje zagraniczne są pokaźnym składnikiem wynagrodzenia kierowcy, który nie niesie obowiązku naliczania składek ZUS. Jednak nie ma znaczenia czy Twoja firma prowadzi transport międzynarodowy czy transport krajowy – delegacje służbowe powinny być rozliczane w każdym przypadku – nawet jeśli kierowcy każdego dnia wracają do bazy przedsiębiorstwa.

Również w tym zakresie możemy pomóc Twojej firmie!

SZKOLENIA DLA TRANSPORTU

Chcesz uniknąć wysokich kar?
Prowadzimy profesjonalne szkolenia dla Właścicieli Przedsiębiorstw Transportowych, Spedytorów, Kierowników Transportu oraz dla zawodowych kierowców, a także szkolenia wewnętrzne, których zakres i formuła są indywidualnie dopasowywane do potrzeb i specyfiki Twojego przedsiębiorstwa. Czy kierowcy wiedzą jak zachować się podczas kontroli na drodze? Przeszkolimy Twoich kierowców, aby nie popełniali podstawowych błędów, za które łatwo dostać mandat.
Nie płać za czyjeś błędy!

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Firmy transportowe obowiązuje wiele przepisów szczególnych oraz dodatkowych obowiązków sprawozdawczych i podatkowych – nasza firma specjalizuje się właśnie w obsłudze takich podmiotów. Oferujemy zatem pełną obsługę kadrowo-płacową firmy.

Obsługa kadrowa: zgłaszanie nowozatrudnionych i zwolnionych pracowników do ZUS, przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, świadectw pracy, prowadzenie akt osobowych, ewidencji absencji, przygotowujemy regulaminy wynagrodzeń

Obsługa płacowa: prowadzenie ewidencji czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie delegacji, rozliczanie umów cywilno-prawnych

KONTROLA NARUSZEŃ KIEROWCY

Kontrole inspektorów ITD są codziennością każdego kierowcy, każdego dyspozytora pracującego w firmie transportowej. Przepisy regulujące czas jazdy, przerw i odpoczynków zawarte są w zaledwie kilku artykułach, jednakże często przysparzają problemów w ich interpretacji. Pomocna może okazać się wiedza Inspektora Transportu Drogowego, który pracuje w naszych szeregach. Jeśli zatem pracownicy Twojej firmy mają problem z prawidłową interpretacją przepisów – zadzwoń do nas lub napisz maila. Korzystając z naszych usług, pracownicy Twojej firmy mają możliwość skontaktowania się z nami w każdej chwili. Szczególnie pomagamy przy samej kontroli na trasie – tak aby ułatwić procedurę dalszego postępowania administracyjnego wszczynanego przez inspektorów ITD lub policjantów. Prowadzimy również analizę naruszeń kierowców i przestawiamy skuteczne rozwiązania celem uniknięcia powtarzania naruszeń.

DORADZTWO, POMOC PRAWNA, REPREZENTACJA ITD, PIP

Oferujemy: Audyt dokumentacji, zarówno bieżący, jak i przed kontrolą ITD, PIP, przygotowanie dokumentów do kontroli, reprezentacja firmy przed organem kontrolnym, odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez służby kontrolne.

Proponujemy usługę polegającą na przygotowaniu dokumentów do kontroli wymaganych przez ITD lub PIP (dokonujemy rzetelnego ich sprawdzenia w celu uniknięcia maksymalnej ilości naruszeń, które mogłyby wyniknąć podczas kontroli. Naszym celem jest zabezpieczenie firmy przed konsekwencjami kontroli do minimum). W przygotowaniu Was do kontroli pomoże wieloletni Inspektor Transportu Drogowego, którego mamy w naszych szeregach.

Im szybciej przystąpimy do pracy, tym większe szanse na rzetelne przygotowanie się do kontroli ITD lub PIP. 

Podczas kontroli możemy również  reprezentować Państwa firmę.

Zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem samego odwołania, jak również odpowiednich wyjaśnień przedstawianych przez adresata decyzji w czasie trwania postępowania odwoławczego. Zapewniamy realną ocenę skuteczności odwołania, konkretne rozwiązanie, a w razie potrzeby reprezentację prawną. W przypadku niezasadności stosowania środka zaskarżenia zaproponujemy inne alternatywne rozwiązania (sporządzenie wniosków o umorzenie w całości bądź części kary, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności).

Specjalizujemy się w obsłudze księgowej firm transportowych.

AKTY PRAWNE

1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.  

2. Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r.

3. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

4. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych

8. Ustawa o systemie tachografów cyfrowych z dnia 29 lipca 2005 r.

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

11. Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach z dnia 31 lipca 2007 r.

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich z dnia 21 kwietnia 2017 r.

13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 581/2010 w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców z dnia 1 lipca 2010 r.

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 1 kwietnia 2010 r.

15. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

16. Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) przyjęta dnia 1 września 1970 r.

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r.

18. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów z dnia 18 czerwca 2013 r.

19. Umowa w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS) sporządzona dnia 11 grudnia 2000 r.

20. Decyzja Rady z dnia 12 lipca 1982 r. w sprawie zawarcia Umowy w sprawie Międzynarodowych Drogowych Przewozów Pasażerskich w formie Okazjonalnych Przewozów Autokarami i Autobusami (ASOR) 82/505/EWG 21. Formularz zgłoszeniowy MiLoG dotyczący zgłoszenie kierowcy do pracy na terytorium Niemiec 22. Loi Macron – zaświadczenie o delegowaniu pracownika do pracy na terytorium Francji 23. Wniosek o wydanie karty kierowcy

ROZLICZANIE PŁACY MINIMALNEJ w UE

dla NASZYCH KLIENTÓW

l

SZKOLENIE OKRESOWE

dla naszych klientów mamy SPECJALNĄ CENĘ SZKOLENIA OKRESOWEGO C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E obowiązkowego do odnowienia uprawnień co 5 lat! – 360 zł

ODCZYT KARTY KIEROWCY

nasi klienci dokonują odczytu bezpłatnie na stacji benzynowej w Tarnowie lub bezpośrednio u nas w biurze!

PAMIĘTAJ!

Odczyt karty kierowcy należy robić co 28 dni, zaś odczyt tachografu co 90 dni.

FACHOWE DORADZTWO

nasi klienci w ramach współpracy otrzymują nieodpłatną pomoc doradczą w ramach codzinnej pracy jako przewoźnicy transportu drogowego.

l

SZKOLENIE OKRESOWE

dla naszych klientów mamy SPECJALNĄ CENĘ SZKOLENIA OKRESOWEGO C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E obowiązkowego do odnowienia uprawnień co 5 lat! – 360 zł

ODCZYT KARTY KIEROWCY

nasi klienci dokonują odczytu bezpłatnie na stacji benzynowej w Tarnowie lub bezpośrednio u nas bw biurze!

FACHOWE DORADZTWO

nasi klienci w ramach współpracy otrzymują nieodpłatną pomoc doradczą w ramach codzinnej pracy jako przewoźnicy transportu drogowego.

Użyczenie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Licencja transportowa w krajowym przewozie rzeczy i osób.

Oferta specjalna dla osób otwierających fimę transportową!

 

Zapraszamy do kontaktu

euroPiM s.c. M.P.Kłusek

Graniczna 8A
(I piętro)
33-100 Tarnów

+48 14 692 49 77

+48 733 339 337

kontakt@euroPiM.pl

  Wyślij wiadomość, odezwiemy się.

  12 + 3 =

  euroPIM