ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

wycena-ewidencji-czasu-pracy

 

 Usługa – ewidencja czasu pracy kierowców obejmuje:

 • ewidencjonowanie czasu pracy kierowców z uwzględnieniem nadgodzin, pracy w porze nocnej oraz niedzielę i święta,
 • comiesięczną analizę czasu jazdy, przerw i odpoczynków,
 • przygotowanie raportów z wykroczeń, aktywności, nadgodzin i godzin nocnych, wykazu brakujących danych cyfrowych oraz tarcz tachografu, wymaganych zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu,
 • wskazówki dla kierowców celem wyeliminowania nieprawidłowości,
 • obliczanie należności za delegacje służbowe kierowców,
 • skanowanie wykresówek tachografu analogowego (archiwizacja),
 • pobieranie danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców,
 • analiza danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych (archiwizacja),
 • rozliczanie diet oraz wykonywanie raportów zużycia paliwa,
 • pomoc w sporządzaniu harmonogramu pracy dla kierowców,
 • stałe nadzorowanie czasu pracy kierowców w celu wyeliminowania naruszeń.

Przykładowe dokumenty przygotowywane przez naszą firmę w ramach usługi ewidencji czasu pracy kierowców:

1. Ewidencja czasu pracy kierowcy (pobierz)

2. Raport kontrolny czasu pracy (pobierz)

3. Raport kontrolny inspekcji drogowej (pobierz)

4. Raport różnicy kilometrów na tarczach (pobierz)

5. Raport brakujących tarcz (pobierz)

ewidencja czasu pracy kierowców - wycena

Ewidencję Czasu Pracy Kierowców wykonujemy na terenie: Brzesko, Nowy Sącz, Bochnia, Zakopane, Nowy Targ, Chrzanów, Tarnów.