+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

RODO – Sejm uchwalił ustawę o ochronie danych osobowych

10 maja 2018 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do unijnego rozporządzenia (tzw. RODO), które będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od 25 maja 2018 roku, gdy ustawa, jednocześnie z rozporządzeniem, wejdzie w życie i tym samym przestanie obowiązywać dotychczasowa ustawa z 29 sierpnia 1997 r.

Istotne zmiany, które wprowadza ustawa:

  1. Ustawa reguluje uzupełniająco w stosunku do unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO materie ochrony danych osobowych, dlatego należy te dwa akty interpretować razem,
  2. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zastąpi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), powoływany na czteroletnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Będzie go wspierało trzech zastępców (do tej pory był jeden), a organem opiniodawczo-doradczym będzie Rada ds. Ochrony Danych Osobowych.
  3. Ustawa reguluje zakres jego działań i czynności kontrolnych.
  4. Wprowadza formy certyfikowania przez akredytowane podmioty (w przypadku Polski podmiotem tym będzie Urząd Ochrony Danych Osobowych) co może być bardzo korzystne dla wielu branż, w tym dla branży transportowej. O certyfikat ubiegać się będą mogli wszyscy administratorzy danych osobowych, którzy zajmują się ich przetwarzaniem w przedsiębiorcach, ale również tak zwani procesorzy, czyli zewnętrzne podmioty, którym powierzane są dane osobowe w celu ich dalszego przetwarzania.
  5. Zamiast Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) będzie Inspektor Ochrony Danych (IOD), którego obowiązek powołania będą mieć tylko podmioty publiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

zródło:Translawyers.pl