ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Renesans kształcenia zawodowego

28 marca 2017

Zdobycie konkretnego zawodu daje młodym ludziom większą szansę na odnalezienie się na rynku pracy. Dostrzegając ten fakt, Małopolska od lat wspiera kształcenie zawodowe w regionie.

Kolejną inicjatywą są Centra Kompetencji Zawodowych, które mają stworzyć nową jakość w nauczaniu w województwie. Działalność pierwszych 45 takich placówek symbolicznie zainaugurował marszałek Jacek Krupa podczas trwającego właśnie Festiwalu Zawodów. Ich działalność zostanie sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Centra powstaną m.in. w Krakowie, Skawinie, Myślenicach, Oświęcimiu, Olkuszu, Nowym Targu, Gorlicach, Tarnowie i Nowym Sączu. Dzięki nim uczniowie będą mogli zdobywać nowe umiejętności w branżach: mechanicznej i mechatronicznej, informatycznej, elektrycznej i elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolniczo-leśnej, administracyjno-usługowej, budowlanej oraz tych związanych z ochroną zdrowia i opieką społeczną.

„W ostatnim czasie udało nam się wspólnie zrobić naprawdę

dużo na rzecz modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce. Jednym z efektów tych działań jest utworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych. Będą one służyć profesjonalnymi poradami oraz oferować kursy i szkolenia zawodowe zarówno dla uczniów jak i dorosłych” – mówił marszałek Jacek Krupa, inaugurując działalność pierwszych 45 Centrów.

 

Na utworzenie 45 CKZ-tów w pierwszej edycji konkursu przeznaczono 140 mln zł z RPO WM 2014-2020. W przyszłym roku zorganizowana będzie druga edycja konkursu, w której będą mogły wziąć udział zarówno istniejące już CKZ-ty, jak i pozostałe organy prowadzące, które będą chciały włączyć się w tę inicjatywę. Do rozdysponowania będzie kolejnych 140 mln zł.  

Warto zaznaczyć, że Małopolska jest liderem w gruntownej modernizacji kształcenia zawodowego. To w naszym regionie w latach 2010-2015 był realizowany projekt nastawiony na rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego, ściśle powiązanego z oczekiwaniami rynku pracy. W ciągu 5 lat z praktyk i staży zawodowych w jego ramach skorzystało 77 tys. uczniów. II edycja programu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce będzie realizowana do 2021 roku. 

Więcej na temat kształcenia i doradztwa zawodowegoLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.p