+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Zdobycie konkretnego zawodu daje młodym ludziom większą szansę na odnalezienie się na rynku pracy. Dostrzegając ten fakt, Małopolska od lat wspiera kształcenie zawodowe w regionie.

Kolejną inicjatywą są Centra Kompetencji Zawodowych, które mają stworzyć nową jakość w nauczaniu w województwie. Działalność pierwszych 45 takich placówek symbolicznie zainaugurował marszałek Jacek Krupa podczas trwającego właśnie Festiwalu Zawodów. Ich działalność zostanie sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Centra powstaną m.in. w Krakowie, Skawinie, Myślenicach, Oświęcimiu, Olkuszu, Nowym Targu, Gorlicach, Tarnowie i Nowym Sączu. Dzięki nim uczniowie będą mogli zdobywać nowe umiejętności w branżach: mechanicznej i mechatronicznej, informatycznej, elektrycznej i elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolniczo-leśnej, administracyjno-usługowej, budowlanej oraz tych związanych z ochroną zdrowia i opieką społeczną.

„W ostatnim czasie udało nam się wspólnie zrobić naprawdę

dużo na rzecz modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce. Jednym z efektów tych działań jest utworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych. Będą one służyć profesjonalnymi poradami oraz oferować kursy i szkolenia zawodowe zarówno dla uczniów jak i dorosłych” – mówił marszałek Jacek Krupa, inaugurując działalność pierwszych 45 Centrów.

 

Na utworzenie 45 CKZ-tów w pierwszej edycji konkursu przeznaczono 140 mln zł z RPO WM 2014-2020. W przyszłym roku zorganizowana będzie druga edycja konkursu, w której będą mogły wziąć udział zarówno istniejące już CKZ-ty, jak i pozostałe organy prowadzące, które będą chciały włączyć się w tę inicjatywę. Do rozdysponowania będzie kolejnych 140 mln zł.  

Warto zaznaczyć, że Małopolska jest liderem w gruntownej modernizacji kształcenia zawodowego. To w naszym regionie w latach 2010-2015 był realizowany projekt nastawiony na rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego, ściśle powiązanego z oczekiwaniami rynku pracy. W ciągu 5 lat z praktyk i staży zawodowych w jego ramach skorzystało 77 tys. uczniów. II edycja programu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce będzie realizowana do 2021 roku. 

Więcej na temat kształcenia i doradztwa zawodowego

Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.p