+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Samochód prywatny – jak ujmować m.in w KPiR

Podatnicy, którzy prowadzą księgę podatkową, wydatki z tytułu używania na potrzeby działalności samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, powinni ujmować w tej księdze bezpośrednio na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady zaliczania do kosztów podatkowych wydatków z tytułu używania w celach firmowych samochodu osobowego, który stanowi własność podatnika i nie został ujęty w ewidencji środków trwałych. Na podstawie znowelizowanego art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof, gdy podatnik do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą używa samochodu osobowego stanowiącego jego własność, niebędącego składnikiem firmowego majątku, do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć 20% wydatków na jego eksploatację oraz składek na jego ubezpieczenie. Dla takiego pojazdu zniesiono także obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Do zmiany tej nie dostosowano jednak przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z pkt 13 objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia nadal bowiem wynika, że wydatki z tytułu używania prywatnego samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wpisuje się do księgi po zakończeniu miesiąca, na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków i zalicza do kosztów podatkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdu (tj. z uwzględnieniem limitu kilometrówki).

Z racji tego, że od 1 stycznia 2019 r. objaśnienia z rozporządzenia straciły w tym zakresie aktualność. nasze Ministerstwa Finansów otrzymało pytanie, czy pomimo dokonanych zmian nadal można sporządzać miesięczne zestawienia poniesionych wydatków i na jego podstawie wpisywać do księgi 20% poniesionych kosztów, czy jednak należy je księgować w oparciu o dowody bezpośrednio potwierdzające ich poniesienie.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów w zakresie ewidencjonowania wydatków – samochód prywatny

W odpowiedzi z dnia 11 lutego 2019 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że pkt 13 objaśnień w części odnoszącej się do ewidencjonowania wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego nie ma już zastosowania. Podatnicy powinni zatem 20% wydatków ujmować w księdze bezpośrednio na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie. Jednocześnie resort zaznaczył, że prowadzone są prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia.