ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Tytuł:  Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT-Tarnów
Okres realizacji: 01.2013-12.2018 
Zakres projektu: Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. W jej skład wchodzą Punkty Informacyjne Europe Direct oraz Centra Dokumentacji Europejskiej. Dodatkowo, dzwoniąc pod numer: 00800 6 7 8 9 10 11, dostępny bez opłat z każdego kraju członkowskiego, można się połączyć ze specjalną infolinią, której pracownicy odpowiadają na pytania dotyczące UE.
Strona www: www.europedirect-tarnow.europim.pl


Tytuł:  Własna Firmą Twoją Szansą (województwo lubelskie)
Okres realizacji: 03.2017-02.2019
Grupa docelowa: Projekt dla osób do 25 i ponad 50 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatów: dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, nowatorskiego, suskiego, myślenickiego oraz Miasta Tarnów.
Zakres tematyczny: „Biznesplan”, „Podatki i Księgowość”, „Narzędzia marketingu i promocji”, „Aktywne formy pozyskiwania klientów”, „Podstawy obsługi komputera wraz z zastosowaniem w praktyce, przygotowanie pism urzędowych”
Strona www: www.wlasnafirma.edu.pl
Zapytania ofertowe na stronie: www.wsparcienastart.pl/Zapytania-ofertowe


Tytuł:  Zakładam firmę – łamię bariery 25 000 na start
Okres realizacji: 06.2012-03.2014
Grupa docelowa: Projekt dla osób do 25 i ponad 50 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatów: dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, nowatorskiego, suskiego, myślenickiego oraz Miasta Tarnów.
Zakres tematyczny: „Biznesplan”, „Podatki i Księgowość”, „Narzędzia marketingu i promocji”, „Aktywne formy pozyskiwania klientów”, „Podstawy obsługi komputera wraz z zastosowaniem w praktyce, przygotowanie pism urzędowych”
Strona www: www.wsparcienastart.pl
Zapytania ofertowe na stronie: www.wsparcienastart.pl/Zapytania-ofertowe


Tytuł:  Kontrola Należności Przedsiębiorstwa w Praktyce
Okres realizacji: 10.2012-12.2013 
Grupa docelowa: Projekt dla mikro i małych firm z województwa małopolskiego (pracowników i właścicieli)
Zakres tematyczny:  windykacja, weryfikacja kontrahentów, negocjacje, rola umowy w obrocie gospodarczym
Strona www: www.windykacja.szkolenia-malopolska.pl


Tytuł: Firma Świadoma Środowiska
Okres realizacji: 01.2011-03.2012
Grupa docelowa: Właściciele i pracownicy mikro i małych firm z województwa małopolskiego
Zakres tematyczny: „Zarządzanie przedsiębiorstwem przyjaznym środowisku”, „Ekologiczny PR” , „Technologie produkcji przyjazne środowisku”, „Pozyskiwanie źródeł finansowania na inwestycje przyjazne środowisku”, „Być liderem firmy świadomej środowiska”
Strona www: www.srodowisko.szkolenia-malopolska.pl


Tytuł: Parasol dla Powodzian
Okres realizacji: 11.2010-07.2012
Grupa docelowa: Projekt dla osób z terenu powiatów: dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, nowatorskiego, suskiego, myślenickiego oraz Miasta Tarnów, które uległy skutkom powodzi w 2010 roku.
Zakres tematyczny: „ABC Przedsiębiorczości”


Tytuł: Start-up Parasol
Okres realizacji: 09.2009-10.2011
Grupa docelowa: Projekt dla osób z terenu powiatów: dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, nowatorskiego, suskiego, myślenickiego oraz Miasta Tarnów
Zakres tematyczny: „ABC Przedsiębiorczości”