+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Ponownie powócił problem w zakresie przewozu drewna dłużycowego przy zastosoawaniu przyczep typu DOLL, Glogerr. W związku ze wzmożonymi kontrolami drogowymi na terenie województwa podkarpackiego przez Policję, w wyniku których zatrzymywane są dowody rejestracyjne i wydawane zakazy dalszej jazdy przewoźnicy podjęli szereg działań w celu uregulowania tego problemu.

W dniu 06.02.2017 roku w Rzeszowie odbyło się spotkanie grupy przewoźników, którzy są poszkodowani przez działania Policji. Z powodu akcji zatrzymywania dowodów rejestracyjnych przyczep zawiesili swoje przewozy co wiąże się z bardzo dużymi stratami finansowymi (obecnie trwa sezon wywozu drewna dłużycowego z lasu). Przyczepy te ze względu na specyfikę przewozu (trudne warunki terenowe, wąskie wjazdy, drogi leśne) posiadają skrętne osie sterowane z kabiny pojazdu, natomiast nie posiadają sztywnego zaczepu i sprzęgnięcia z pojazdem. Należy podkreślić, że przyczepy są dopuszczone do ruchu (posiadają dowody rejestracyjne, wydziały komunikacji na terenie całej Polski dokonywały rejestracji).
Problem ten powraca bardzo często w postaci ,,akcji – kontroli drogowych”  Policji czy też Inspekcji Transportu Drogowego. W styczniu br. Policjanci ruchu drogowego podjęli zmasowane kontrole w tym zakresie między innymi na terenie województwa podkarpackiego – zatrzymując dowody rejestracyjne. Podstawą zatrzymania dowodu jest: niezgodność danych zawartych w dowodzie ze stanem faktycznym (w załączeniu skan jednego z pokwitowań).
W praktyce w Polsce szacuje się że jest zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu ok 5 000- 6 000 tysięcy tego typu przyczep. Przyczepy te są dopuszczone do ruchu – posiadają ważne dowody rejestracyjne. W opinii przewoźników należałoby podjąć działania w kierunku zmiany zapisów w Rozporządzeniu w  sprawie warunków technicznych oraz wyposażenia, poprzez dopuszczenie do przewozu drewna dłużycowego przy wykorzystaniu takich specjalistycznych przyczep.
Przewoźnicy drewna dłużycowego są bardzo zdeterminowani i zdecydowani do podjęcia radykalnych kroków (blokady – protesty) w celu zmiany przepisów w tym zakresie.  
Problem zakazu wykonywania przewozów drewna dłużycowego jest powiązany z brakiem materiału dla tartaków, co wiąże się z wymiernymi stratami dla całej gałęzi przemysłu drzewnego, zawieszenie wywozu drewna z placów składowych Lasów Państwowych jest związane z niszczeniem surowca drzewnego na wielką skalę – co będzie miało swoje konsekwencje dla kondycji wszystkich firm związanych z przetwórstwem drewna. Reasumując zatrzymanie przewozu drewna dłużycowego poprzez nieodpowiedzialne działania Policji już ma katastrofalne skutki dla pracowników oraz całej branży.
Problemem zainteresował się między innymi Poseł Jan Warzecha kierując interpelację w tej sprawie, Zachodniopomorskie Zrzeszenie Przewoźników, ZMPD oraz OZPTD oddział podkarpacki. poniżej załączamy link do strony  – dotyczy problemów branży transportowej, a w szczególności przewoźników drewna dłużycowego.
http://tv-trwam.pl/film/po-stronie-prawdy-08022017

Przewóz drewna dłużycowego ciąg dalszy problemów ?

W dniu 23 lutego br. w Ministerstwie Transportu i Budownictwa odbyło się spotkanie w sprawie zasad przewozu drewna dłużycowego. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz oraz członkowie Związku – przedstawiciele producenta przyczep samosterujących Panowie Rajmund Mikulski oraz Damian Osuch. Liczną stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele innych organizacji zrzeszających przewoźników drogowych

W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będący władzą homologacyjną w Polsce oraz liczni przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych zaangażowanych w badania techniczne i homologacyjne pojazdów. Zaznaczyć trzeba udział w spotkaniu przedstawicieli organów kontrolnych – Komendy Głównej Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Problem przewozu drewna dłużycowego zaistniał z początkiem 2017 roku w wyniku pojawienia się niekorzystnej interpretacji przepisów, na podstawie której służby kontroli ruchu drogowego stawiają przewoźnikom drewna zastrzeżenia, co do legalności uczestniczenia w ruchu drogowym przyczepek samosterujących. Przewoźnicy posiadający takie pojazdy, a jest to ponad 95% realizowanych przewozów, zmuszeni zostali do zaprzestania wykonywania transportu drewna dłużycowego ponieważ nie mogą narażać się na wysokie mandaty karne oraz ryzyko zatrzymania legalnie wydanego dowodu rejestracyjnego.
            Problem znany od lat i czekający na konstruktywne rozwiązanie pojawia się jak „bumerang” tym razem powinien być ostatecznie rozwiązany. Polscy przewoźnicy drewna posiadają ponad 3 tysiące tego rodzaju pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego. Resort transportu w ubiegłych latach wielokrotnie obiecywał pozytywne rozwiązanie problemu jednak z czasem i przy mniejszej aktywności służ kontrolnych w tym zakresie sprawa trafiała do „szafy”.
Wierzymy, że tym razem ten Rząd nie pozostawi sprawy biegowi czasu i dokona szybkiej zmiany przepisów o warunkach technicznych pojazdów ostatecznie i w 100% na podstawie jednoznacznych przepisów te nowoczesne zestawy do przewozu drewna oraz innych długich ładunków będą mogły bez problemów poruszać się po drogach publicznych i wykonywać transport. Wczorajsze spotkanie zakończyło się jednak tylko wymianą poglądów i stanowisk poszczególnych organizacji. Prowadzący spotkanie Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit oraz Dyrektor Departamentu Transportu wskazali w podsumowaniu dyskusji na dużą wolę pozytywnego rozwiązania problemu.
Pilnie oczekujemy na konstruktywne zakończenie sporu w tej sprawie.

źródło:informatorkierowcy.pl