+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Zapraszamy do udziału w projekcie pn.

„Przedsiębiorco rozwiń skrzydła – doradztwo dla małopolskich firm sektora MMŚP”.

Celem projektu jest eliminacja najczęściej występujących barier rozwoju oraz poprawa konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw poprzez przeprowadzenie specjalistycznego doradztwa w zakresie m.in.

  • Prawa – aspekty prawne prowadzenia działalności, prawo pracy, handlowe, cywilne;
  • Finansów – rachunkowość i podatki, controlling, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych;
  • Zarządzania i organizacji firmy – strategia rozwoju przedsiębiorstwa, poprawa jakości produktów i usług, efektywność działania firmy, marketing
    i dystrybucja,  wprowadzanie nowego produktu/usługi, wprowadzanie nowego produktu na nowe rynki.
  • Doradztwa branżowego

Do kogo jest skierowany

Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym osób fizycznych prowadzących działalności na terenie województwa małopolskiego. Przedsiębiorcy mają posiadać siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa.

Sposób realizacji projektu

 

Usługi doradcze będą świadczone w sposób zindywidualizowany w oparciu o Diagnozę Potrzeb Doradczych (DPD), której celem jest identyfikacja zakresu doradztwa, analiza wymagań doradczych oraz opracowanie struktury doradztwa.

Każde z przedsiębiorstw zostanie objęte opieką Doradcy Prowadzącego, który będzie odpowiadał za pomoc w realizacji celów ustalonych w czasie DPD.

Doradztwo będzie miało charakter warsztatów, konsultacji oraz pracy indywidualnej. Spotkania będą odbywały w zależności od preferencji uczestników w Punktach Konsultacyjno – Doradczych, siedzibach firm lub w miejscach prowadzenia ich działalności.

Priorytetowo podczas rekrutacji do projektu będą traktowane:

• Przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym;

• Przedsiębiorstwa, których właścicielem/ udziałowcem ( min. 50% udziałów) jest kobieta;

• Przedsiębiorstwa działające nie dłużej niż 1 rok;

• Jednoosobowe działalności gospodarcze;

• Przedsiębiorstwa mające siedzibę w powiatach dąbrowskim lub tarnowskim

Zgłoszenia będą przyjmowane mailowo, pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Projektu InBIT lub w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Tarnowie:

euroPiM s.c. M.P.Kłusek

Graniczna 8A (I piętro)
33-100 Tarnów

tel: +48 14 692 49 77

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.