+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Jesteś mieszkańcem Tarnowa i chcesz decydować o tym, w jaki sposób rozdysponować środki z miejskiej kasy? Przyjdź na otwarte spotkanie z prezydentem Romanem Ciepielą w Sali Lustrzanej, by podyskutować o budżecie obywatelskim. – Zachęcamy do podjęcia dyskusji i podzielenia się sugestiami na temat kolejnej edycji – przekonuje Roman Ciepiela, prezydent miasta. Spotkanie zaplanowano 14 marca o godz. 17:30.

We wspólnej dyskusji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani budżetem obywatelskim. Budżet partycypacyjny daje mieszkańcom możliwość decydowania o tym, na co władze miasta powinny wydać wspólne pieniądze. Podczas spotkania z prezydentem będzie można dowiedzieć się m.in., jakie są zasady głosowania w szóstej edycji. Mieszkańcy mogą zgłaszać również swoje sugestie dotyczące kolejnej edycji.

Przypomnijmy, że do ostatniej edycji BO zgłoszono 34 projekty, z czego 20 spełniło wymogi formalne i uzyskało dwie pozytywne opinie – urzędu miasta i radnych. Oddane przez mieszkańców głosy zdecydowały, że do realizacji wybrano sześć projektów. Największą popularnością wśród głosujących cieszył się pomysł wsparcia czterech Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, dysponujących ciekawą ofertą sportowo-kulturalną dla starszych mieszkańców miasta. Do realizacji przyjęto również projekty: rewitalizację Parku Sanguszków, kontynuację budowy Parku Westerplatte, kompleksowy remont centrum rehabilitacji dla dzieci, zespół ogólnomiejskich infrastrukturalnych inwestycji strusińskich, rozbudowę „Strefy Aktywności Tarnowian” w Mościcach. Środki zarezerwowane na inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców wyniosły 2,2 mln złotych.

Dodajmy, że Tarnów, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, wprowadził głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego, wyprzedzając m.in. Rzeszów, Kraków i Gdańsk.

O budżecie obywatelskim, m.in. o regulaminie czy zasadach głosowania, będziemy informowali na bieżąco.

Źródło: http://www.tarnow.pl