+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Płaca minimalna w 2020 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło swoją propozycję płacy minimalnej na 2020 r. Zaproponowana przez resort pracy kwota 2.450 zł jest wyższa niż minimum ustawowe (2.345,60 zł) i zapewnia wzrost tego wynagrodzenia o 200 zł w porównaniu do obowiązującej w tym roku stawki, tj. 2.250 zł. To oznacza wzrost o 8,9%. W relacji do prognozowanego w 2020 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowałoby się na poziomie 46,9%.

Płaca minimalna w 2020 roku – jaki planowany jest wzrost w stosunku do 2019 roku?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje wzrost stawki godzinowej o 1,30 zł. Stawka godzinowa wzrosłaby więc w 2020 r. do 16 zł z 14,70 zł w 2019 r.

Po przekazaniu Radzie Dialogu Społecznego propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycji minimalnej stawki godzinowej w roku następnym – partnerzy społeczni mają 30 dni na negocjacje. Jeżeli nie dojdzie do ustalenia wspólnej propozycji przez partnerów społecznych, Rada Ministrów wyda w terminie do 15 września rozporządzenie określające wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na 2020 r. przedłożona przez stronę związkową wynosi odpowiednio: 2.520 zł wzrost o 270 zł, i 16,50 zł. Znana jest także wspólna propozycja organizacji pracodawców: wzrost minimalnego wynagrodzenia o 137,25 zł, to oznacza kwotę 2.387,25 zł i stawkę godzinową 15,60 zł.