ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

  Zakres współpracy 
Stowarzyszenie „ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO” w Nowym Sączu – partnerstwo w projekcie „Zakładam firmę – łamię bariery” realizowanego w ramach działania 6.2 POKL (woj. małopolskie)
„BMTH” Biuro Monitoringu Transakcji Handlowych Mariusz Przywara – partnerstwo w projekcie „Kontrola Należności Przedsiębiorstwa w Praktyce” realizowanego w ramach działania 8.1.1. POKL (woj. małopolskie) 
Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół w Tarnowie – pozyskanie dotacji w ramach działania 9.1.2 POKL na projekt „Równe szanse na starcie” (wartość projektu: 47 877,00 zł)
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom – partnerstwo w projekcie „Firma Świadoma Środowiska” realizowanego w ramach działania 8.1.1. POKL (woj. małopolskie) 
Diagnostyka – Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. – pozyskanie dotacji w ramach działania 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt „Rozwój firmy Diagnostyka – Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne poprzez ulepszenie systemu informacyjnego wymiany danych” (wartość projektu: 265 458,60)
F.H.U.P. ‚TEK-PAK’ Czesław Strzesak – pozyskanie dotacji w ramach działania 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnegona projekt „Rozwój firmy TEK-PAK poprzez ulepszenie procesu produkcyjnego oraz produkcję nowego typu opakowań” (wartość projektu: 480 000,00)
– pozyskanie dotacji w ramach działania 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnegona projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TEK-PAK  poprzez zakup środków trwałych umożliwiających wprowadzenie do firmy nowych produktów” (wartość projektu: 508 000,00)
Firma Produkcyjno-Handlowa ”SZCZEPAN” Szczepan Sroka – pozyskanie dotacji w ramach działania 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na projekt „Rozwój firmy SZCZEPAN Szczepan Sroka poprzez zautomatyzowanie procesu produkcji pędzli” (wartość projektu: 700 400,00)

– doposażenie stanowiska pracy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie (wartość 18 000,00)

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego Doradztwo w zakresie:
– biznesplanu  w ramach projektu „Czterdzieści Tysięcy Możliwości na Podkarpaciu”,
– marketingu w ramach projektu „Mój Biznes – Mój Sukces 2”,
– pozyskania dotacji w ramach projektu „Mój Biznes – Mój Sukces”
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa -doradztwo w zakresie BIZNESPLANU w ramach projektu „Czas na Twój Biznes”;
-szkolenia i doradztwo w zakresie BIZNESPLANU w ramach projektu „Czas na Twój Biznes na bis”
Fundacja Rozwoju Kina – ocena biznesplanów w ramach projektu „Kultura naszym biznesem”
inBIT Sp. z o.o – pomoc techniczna dla osób przystępujących do projektu w zakresie formularz rekrutacyjnego
-doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie biznesplanu w ramach projektu „Załóż firmę. Zostań Rekinem Biznesu”;
-doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie biznesplanu w ramach projektu „Własny Biznes w Twoim Zasięgu”;
-ocena biznesplanów
Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie – obsługa projektu (KIEROWNIK PROJEKTU) w projekcie START-up PARASOL w ramach działania 6.2 POKL (woj. małopolskie)
– obsługa projektu (KIEROWNIK PROJEKTU) w projekcie PARASOL DLA POWODZIAN w ramach działania 6.2 POKL (woj. małopolskie);
– doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie biznesplanu;
-szkolenia z zakresu mrketingu, biznesplanu, strategii i rozwoju firmy;
– ocena formularzy zgłoszeniowych;
– ocena biznesplanów;
– doradztwo specjalistyczne po założeniu działalności gospodarczej.
PGNiG SA, Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie przeprowadzenie szkolenia z zakresu marketingu
PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z.o.o – doradztwo w zakresie marketingu
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o Doradztwo w zakresie:
– rozliczania dotacji, strategii rozwoju firmy, marketingu, reklamy i promocji w ramach projektu „Załóż własną firmę – wykorzystaj szansę II edycja”
– marketing, rozliczania z ZUS, rozliczania z Urzedem Skarbowym w ramach projektu „Własna firma – Twoją szansą”
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Prowadzenie:
– szkoleń „ABC przedsiębiorczości”
– doradztwa w zakresie biznesplanu
w ramach projektu „Biznes z EFS II”
Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA Ocena biznesplanów w ramach projektu „Spółdzielnie Socjalne II generacji – II edycja”
SYSTEMA Spółka z o.o. – doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania i poprawnego rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego, aspektów prawnych, marketingu, sprzedaży, negocjacji w ramach projektu „Zdobądź dotację – zostań przedsiębiorcą”
Tadeusz Jachna GALANTERIA DREWNIANA – pozyskanie dotacji w ramach działania 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt „Wprowadzenie nowego produktu – brykietu tworzonego z biomasy – jako dalszy rozwój firmy Tadeusz Jachna Galaneria Drewniana” (wartość dotacji: 585 000,00)
– pozyskanie dotacji w ramach działania 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt „Wzrost konkurencyjności firmy GALANTERIA DREWNIANA poprzez zakup linii do produkcji galanterii drewnianej oraz rozpoczęcie produkcji zrębki drewnianej” (wartość dotacji: 462 000,00)
Agencja Fotograficzna Studio-f Łukasz Olszewski Doposażenie stanowiska pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie (wartość: 18 000,00)
„B.P.” Bocheński Piotr – pozyskanie dotacji w ramach działania 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt „Poszerzenie oferty firmy „B.P.” Bocheński Piotr” poprzez otwarcie pizzerii” (wartość dotacji: 128 800,00)
Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBUD” Jerzy i Jarosław Gajdosz Spółka Jawna Doposażenie stanowiska pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie (wartość: 78 000,00)
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna Doradztwo pomostowe po założeniu działalności gospodarczej w zakresie aspektów prawnych, aspektów finansowych, pozyskiwania dotacji unijnych, zarządzania zasobami ludzkimi, rozliczania dotacji i marketingu w ramach projektu „Zostań Małopolskim Przedsiebiorcą II”
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek Doradztwo zawodowe w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy – wsparcie dla osób niepełnosprawnych z powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego” działania 7.4 POKL
TABIŚ – pozyskanie dotacji w ramach działania 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiebiorstwa P.P.H. „TABIŚ” poprzez produkcję worków typu WICKET oraz ulepszenie procesu nadruku” (wartość dotacji: 337 500,00)
Studio Stylizacji Paznokci Beauty Nails Monika Korus – pozyskanie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie (wartość: 18 000,00)
Zakład Remontowo Budowlany Zenon Wojtanowski – pozyskanie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II” działanie 6.2 POKL (wartość:40 000,00)
CAFE TRAMWAJ Łukasz Bielak – pozyskanie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Mój Biznes – Mój Sukces” działanie 6.2 POKL (wartość:40 000,00)
ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY – JACEK GĘBALA -pozyskanie dotacji w ramach działania 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt „Rozwój firmy poprzez uruchomienie produkcji gotowych elementów do balustrad” (wartość dotacji: 430 000,00)
Cybernet WMW -pozyskanie dotacji w ramach działania 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CYBERNET WMW poprzez zakup dwóch radiolinii o przepustowości 150 Mbit/s.” (wartość dotacji: 68 000,00)
Firma Handlowo Usługowo Marketingowa „EDEN” Andrzej Niewiadomski – pozyskanie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie (wartość: 16 900,00)