+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów
Ministerstwo Rozwoju organizuje dwudniowe szkolenia z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli jednostek naukowych (uczelni).

Szkolenia skierowane są do planujących realizację lub zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.

Terminy szkoleń (do wyboru)

Szkolenie jest dwudniowe. Do wyboru są następujące terminy szkolenia:

 • 4-5 października 2017 r.
 • 16-17 października 2017 r.
 • 25-26 października 2017 r.
 • 7-8 listopada 2017 r.

Cele szkolenia

 1. zwiększenie poziomu wiedzy wśród pracowników uczelni i jednostek naukowych na temat  źródeł i zasad wsparcia działalności B+R oraz zasad dotyczących pomocy publicznej na działalność B+R,
 2. zwiększenie zakresu komercyjnego wykorzystania infrastruktury uczelni i jednostek naukowych, wspartej ze środków UE w latach 2007-2013.

Zakres szkolenia

I dzień (10:00-18:00):

 1. wprowadzenie do zagadnień dotyczących pomocy publicznej,
 2. zasady realizacji projektów w obszarze B+R zgodnie ze wspólnotowymi podstawami prawnymi,
 3. zasady pomocy państwa na działalność B+R, w tym z uwzględnieniem zagadnień: 
  a) działalność gospodarcza vs niegospodarcza – zasady rozdziału obu działalności, 
  b) działalność gospodarcza vs niegospodarcza – mechanizm monitorowania i wycofania, 
  c) projekty realizowane we współpracy,
 4. podstawy prawne i zakres możliwego wykorzystania infrastruktury współfinansowanej ze środków PO 2007-2013 w przedsięwzięciach uczelni zgodnie z przepisami pomocy publicznej w obszarze B+R.  
  20:00 kolacja (poza siedzibą Ministerstwa Rozwoju) 

II dzień (9:00-16:15):  

 1. mechanizm monitorowania i wycofania – praktyczne aspekty,
 2. realizacja projektów w obszarze B+R – kwestie wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

Agenda szkolenia

Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 (.pdf, 270 KB)

Uczestnicy szkoleń/zasady udziału

Przedstawiciele uczelni/jednostek naukowych planujących realizację lub zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych w ramach regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. W trakcie spotkań oraz w ramach kolacji Ministerstwo Rozwoju zapewnia posiłki. Ministerstwo Rozwoju nie zapewnia miejsc parkingowych oraz noclegowych dla uczestników szkolenia.

Maksymalna liczba uczestników na jedną sesję z danej jednostki naukowej/uczelni wynosi 5 osób.

Miejsce szkoleń

Siedziba Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, sala im. Grażyny Gęsickiej A.  

Dane kontaktowe

Zgłoszenia udziału

Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl