ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: (14) 692 49 77   |   biuro@europim.pl

  • pomoc w zakresie kierowania (koordynowania) projektem doradczym lub szkoleniowym – przygotowanie dokumentów szkoleniowych, kwalifikowalność kosztów, zasady zatrudniania, rozliczania się z Instytucją wdrażającą,
  • pomoc w zakresie kierowanie (koordynowanie) projektem inwestycyjnym – przygotowanie wniosku o płatność, tworzenie dokumentacji z przeprowadzonej inwestycji, opisy faktur, oznaczenia pomieszczeń, przygotowanie dokumentów do kontroli