ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie:

  • identyfikacji istniejących możliwości dofinansowania Twojego pomysłu z uwzględnieniem wymogów danej instytucji zajmującej się wydawaniem unijnych dotacji: 
  1. monitoringiem dostępnych funduszy europejskich
  2. przygotowaniem analizy możliwości dofinansowania inwestycji ze środków unijnych
  • doboru odpowiedniego programu finansującego
  • przygotowania analiz niezbędnych do uruchomienia dofinansowanej inwestycji (studium wykonalności, biznesplanów, analiz finansowo-ekonomicznych)
  • opracowanie wniosku o udzielenie dotacji pozwalającego na pozyskanie dostępnych funduszy

W razie jakikolwiek pytań na które nie uzyskałeś do tej pory odpowiedzi, prosimy o kontakt.

Kontakt do naszego specjalisty ds. funduszy europejskich: Piotr Kłusek – 503 137 207