+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Masz od 15 do 29 lat? Nie pracujesz, nie uczysz się i mieszkasz na Podhalu? Zgłoś się do projektu „Podhalańska Akademia Sukcesu”.

Cel projektu, realizowanego przez Industry Personnel Service sp. z o.o., stanowi zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych – do 29. roku życia, pozostających bez pracy, nie uczących się ani nie szkolących, biernych zawodowo i mieszkających na terenie powiatów: suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form pomocy:

  • identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
  • pośrednictwo pracy;
  • poradnictwo zawodowe;
  • staże;
  • szkolenia;
  • subsydiowane zatrudnienie;
  • dotacje na otwarcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje odnośnie inicjatywy realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój można:

  • otrzymać w Biurze projektu – ul. Sokoła 8/5, 34-400 Nowy Targ;
  • uzyskać telefonicznie – 572 722 353 lub e-mailowo: sylwia.kobylinska@ipskrakow.pl.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl