+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów
„Dobry Czas na Biznes” to projekt dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej i zdobyciem dotacji na ten cel.

IV nabór jest skierowany do mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Subregionu Tarnowskiego i trwa od 10 do 28 kwietnia 2017 r.

Mogą w nich uczestniczyć wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku co najmniej 30 lat, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ponadto uczestnicy projektu muszą należeć do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50. roku życia,  
  • osoby długotrwale bezrobotne,  
  • osoby z niepełnosprawnościami, 
  • osoby o niskich kwalifikacjach,  
  • kobiety. 

Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz dotację w wysokości do 24,5 tys. złotych na tzw. Dobry Start, czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do udziału w projekcie zaprasza Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl