+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Do końca sierpnia 2018 roku zabytkowy dwór w Lipnicy Wielkiej oraz otaczający go park przejdą kompleksową renowację.

Umowę na dofinansowanie zadania „Z tradycją w nowoczesność – Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej” podpisali w poniedziałek wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys oraz wójt gminy Korzenna Leszek Skowron. Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Remont elewacji, wybudowanie ganków, instalacja ogrzewania – to tylko niektóre z prac, które uda się wykonać w dworku w Lipnicy Wielkiej do końca przyszłych wakacji. Wybudowany na przełomie XIX i XX wieku budynek od wielu lat czekał na gruntowną konserwację, jednak skromne środki gminy nie pozwalały na ich przeprowadzenie. Szansa na poprawę sytuacji pojawia się dopiero teraz – wszystko dzięki unijnemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości 2,1 mln zł. Całkowita wartość projektu została oszacowana na 3,53 mln zł.

„Inwestycja w lipnickim dworku to jeden z 17 projektów,

które otrzymały wsparcie w ramach konkursu rozstrzygniętego pod koniec ubiegłego roku. To właśnie wtedy Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przyznaniu łącznie 23,7 mln zł z programu regionalnego. Pieniądze te pomogą ratować zabytkowe kościoły, dworki czy cmentarze” – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do końca sierpnia 2018 roku dwór i park nie tylko przejdą gruntowną renowacją, ale również na nowo „ożyją”. Wyremontowany budynek stanie się bowiem siedzibą nowego ośrodka kultury. Już wiadomo, że zaplanowano w nim ciekawe zajęcia pozaszkolne (w formie żywych lekcji historii), warsztaty rzemieślnicze, a także sporo wystaw – zarówno stałych, jak i czasowych. To nie wszystko – na poddaszu zostanie urządzony salonik dworski z przełomu XIX/XX wieku. Zabytkowy budynek stanie się też domem dla lokalnych zespołów muzyczny, tj.  Lipniczan i Małych Lipniczan. 

By jednak dwór stał się jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych gminy Korzenna, musi przejść gruntowny remont. Dzięki środkom unijnym z regionalnego programu w ciągu najbliższego półtora roku uda się odnowić i przebudować całe wnętrze budynku, a także wykonać wszystkie konieczne instalacje (wodno-kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, przeciwpożarową), jak i wentylację czy ogrzewanie. Dworek zmieni się nie do poznania także z zewnątrz – odświeżona zostanie elewacja, a przy ścianach szczytowych zostaną wykonane dwa ganki. 

Dawną świetność odzyska także dworski park. Zaplanowano tu nie tylko gruntowne prace ogrodowe i nasadzenia zieleni, ale też przebudowę drogi dojazdowej czy utworzenie parkingu. W parku powstanie też plac zabaw, zamontowane zostaną też ławki i kosze, a także oświetlenie i system monitoringu.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl