ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Luksemburg – Zmiana stanowiska w sprawie płacy minimalnej

6 sierpnia 2017

3 sierpnia 2017 r. informacja od Ambasady RP w Luksemburgu o zmianie stanowiska dotyczącego wypłaty płacy minimalnej dla kierowców.

Oficjalne wytyczne dotyczące delegowania pracowników oraz opinia Radcy Departamentu Transportu, które z powodu niejasności przepisów obowiązujących w Luksemburgu były podstawą do wyłączenia polskich przedsiębiorców z obowiązku stosowania pensji minimalnej w transporcie, pomimo braku argumentacji ze strony Ministerstwa Pracy, zostały zniesione.

Cytując przekazane informacje:

Wynagrodzenie minimalne musi być zapewnione każdej osobie aktywnej zawodowo na terytorium Luksemburga, wyjątkowo wykluczone z tej grupy są tranzyty.

Obecnie obowiązujące regulacje, w żaden sposób nie odnoszą się do specyfiki sektora transportowego, zatem są wprowadzone niezgodnie z art. 5 dyrektywy 2014/67/UE. Jednak w trosce o bezpieczeństwo, w najbliższym czasie przekażemy szczegółowe informacje o sposobie rozliczenia luksemburskiej płacy minimalnej.