+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Zdecyduj  jaki projekt będzie realizowany w Tarnowie. Zagłosuj między: 19 a 23 czerwca !

Mieszkańcy zgłosili tym razem 18 propozycji wydania dwóch milionów złotych z miejskiego budżetu. Jedna z nich – „Amfiteatr Obywatelski mimo wszystko” – nie zostanie poddana pod głosowanie, dlatego, że modernizacja amfiteatru przy ulicy Kopernika jest prowadzona według przyjętej już koncepcji. Jakiekolwiek zmiany w niej pociągnęłyby za sobą konieczność rozwiązania podpisanej na początku maja umowy z wykonawcą, który prowadzi prace projektowe, a po ich zakończeniu rozpocznie budowę. Ponadto Tarnów uzyskał unijne dofinansowanie do modernizacji amfiteatru na realizację projektu według zgłoszonej koncepcji. Maksymalna kwota dotacji to 750 tysięcy złotych. Realizowany projekt zakłada uporządkowanie i otwarcie amfiteatru dla mieszkańców w taki sposób, aby można było korzystać z niego przez cały rok.

Więcej informacji o projektach TUTAJ

Na dokonanie wyboru tarnowianie będą mieli czas od 19 do 28 czerwca, a listę zadań, wskazanych do realizacji, poznamy 30 czerwca. Głosować będzie można wyłącznie elektronicznie. Uprawnieni będą mieszkańcy Tarnowa, ujęci w stałym rejestrze wyborców oraz ci, którzy ukończyli 16 lat i posiadają Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium. Uprawnionym do głosowania, którzy ze względu na ograniczoną sprawność, stan zdrowia lub wiek, nie będą mogli oddać głosu elektronicznie, Urząd Miasta Tarnowa zapewni możliwość głosowania bezpośrednio w miejscu ich pobytu na terenie miasta, po uprzednim zgłoszeniu w Kancelarii Rady Miejskiej pod numerem telefonu: 14 68 82 847, w dniach i godzinach pracy urzędu.

Lista projektów do głosowania:

1. Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej – ostoja Przyrody Dzielnicy Chyszów

2. Remonty chodników i nawierzchni ulicy na Osiedlu Nr 2 „Strusina” w zakresie infrastrukturalnych inwestycji ogólnomiejskich

3. Remont ulicy Konnej – etap II

4. Zielony Projekt – Warsztaty kulinarno – edukacyjne w szkole

5. Tarnowskie Centrum Sportów Elektronicznych

6. Plaża miejska nad Wątokiem przy ul. Południowej

7. Adaptacja nie użytkowanego kortu do tenisa ziemnego na os. Legionów na „Plenerową siłownię dla mieszkańców – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

8. Zielone boiska na Osiedlu Legionów – Modernizacja infrastruktury miejskiej

9. Strefa rekreacji „Terlikówka”

10. Kontynuacja budowy Parku Westerplatte

11. Inwestycje infrastrukturalne na Osiedlu Zielonym

12. Modernizacja boisk sportowych wraz z przystosowaniem terenu pod strefę rekreacyjną i budową placu zabaw na osiedlu Westerplatte za przedszkolem nr 24 w Tarnowie

13. Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej

14. Fontanna dla Parku Sanguszków!

15. Rewitalizacja terenów przy zbiegu ulic Pułaskiego i Głowackiego

16. Centrum Rozwoju Rodziny

17. Rany Boskie, Polska!

Źródło: http://www.tarnow.pl