+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA powyżej 15 000 – czy to koszty działalności?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania lub przyjmowania firmowych płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Dotyczy to sytuacji, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca i jednocześnie jednorazowa jej wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł. Jeżeli podatnicy pdof zobowiązani do stosowania tych uregulowań je naruszają, na podstawie art. 22p ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), nie mają możliwości obciążania kosztów podatkowych tą częścią płatności wynikającej z takiej transakcji, która została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Gdy taki podmiot obciąży firmowe koszty podatkowe transakcją o wartości powyżej 15.000 zł i dopiero po tym dokona zapłaty gotówką, ma obowiązek zmniejszenia kosztów w części, w jakiej została ona w ten sposób uregulowana (art. 22p ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof). Natomiast gdy w danym miesiącu taki przedsiębiorca ponosi koszty w niższej wysokości niż kwota zmniejszenia, zobowiązany jest do zwiększenia przychodów o zaistniałą różnicę w miesiącu, w którym została dokonana płatność z pominięciem rachunku płatniczego (art. 22p ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof).

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem!

Od 2017 roku następiła zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym wprowadzająca negatywne konsekwencje niedostosowania się do zmienionych zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (od 30 kwietnia 2018 roku kwestię tę reguluje Ustawa Prawo Przedsiębiorców). Przedsiębiorcy, którzy pomimo obostrzeń dokonają zakupu na kwotę wyższą niż 15 tys. zł i opłacą go gotówką nie będą mogli uznać tego zakupu za koszt uzyskania przychodu.