+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Sprawdź możliwości, jakie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje przedsiębiorcom.

Nawet 550 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na strategię eksportową dla MŚP

Myślisz o eksporcie Twoich towarów na rynki zagraniczne? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już w marcu ogłosi nowy nabór w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

Odpowiedz na kilka pytań, złóż wniosek i uzyskaj dotację:

 1. Prowadzisz działalność gospodarczą na terenie województw Polski Wschodniej?
 2. W ciągu ostatnich 3 lat Twoja firma uzyskała przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tysięcy złotych w jednym pełnym roku obrotowym?
 3. Jesteś producentem choć jednej usługi, produktu, wyrobu, który mógłby cieszyć się zainteresowaniem na rynkach zagranicznych?

Zapoznaj się z działaniem

Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Informacje o naborze dostępne będą na stronie www.popw.parp.gov.pl

Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
w zakładce Internacjonalizacja MŚP już w marcu.

Nawet do 850 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na programy promocji dla MŚP

Chcesz wypromować swoje produkty lub usługi na rynkach zagranicznych? Jeśli tak, to do 13 marca 2017 roku możesz skorzystać z możliwości dofinansowania na realizację działań promocyjnych w ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) .

Odpowiedz na dwa pytania, złóż wniosek i uzyskaj dotację

 1. Twoja działalność wpisuje się w wybrany Program Promocji? Sprawdź w dziale Branżowe programy promocji oraz Programy Promocji na rynkach perspektywicznych w dokumentacji do naboru wniosków
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 2. Posiadasz własne konkurencyjne produkty?

Wnioskodawca może osiągnąć przewagę konkurencyjną względem innych produktów oferowanych w tej samej branży na rynku międzynarodowym biorąc pod uwagę:

 • cechy jakościowe produktu; 
 • orientacyjną cenę sprzedaży produktu uwzględniającą marżę; 
 • inne cechy wyróżniające produkt od oferty konkurencyjnej.

Zapoznaj się z działaniem

Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Informacje o naborze znajdują się na stronie www.poir.parp.gov.pl

Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
w zakładce Go to brand.

Wsparcie na proinnowacyjne usługi

Jeśli planujesz wprowadzić innowację w firmie, możesz uzyskać dofinansowanie na skorzystanie z potrzebnych do jej wdrożenia usług doradczych w ramach poddziałania 2.3.1 POIR. 

Odpowiedz na kilka pytań, złóż wniosek i uzyskaj dotację 

 1. Planujesz wprowadzić w firmie innowację produktową lub procesową o charakterze technologicznym?
 2. Potrzebujesz pomocy doradczej w jej wdrożeniu?
 3. Możesz rozpocząć współpracę z Akredytowanymi Instytucjami Otoczenia Biznesu? 

Zapoznaj się z działaniem

Link prowadzi do serwisu zewnętrznego