ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Kongres „Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju”

24 sierpnia 2017

Kongres „Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju”

13 września br. eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podczas kongresu „Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju” poprowadzą 2 panele dyskusyjne dotyczące kwalifikacji pracowników i wsparcia dla przedsiębiorców.

Wydarzenie jest poświęcone wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zwiększania innowacyjności gospodarki, budowie powiązań między biznesem a sektorem naukowym, a także rozwojowi kompetencji kadr. W kongresie weźmie udział Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. 

Organizator: Pracodawcy RP 

Źródło: http://www.parp.gov.pl/kongres-fundusze-europejskie-na-rzecz-rozwoju