+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Piszesz o Unii Europejskiej? Informujesz o tym, jak dzięki funduszom unijnym zmienia się życie mieszkańców? Polityka spójności UE nie ma przed tobą tajemnic? Jeśli odpowiedzi na wszystkie te pytania są twierdzące, to ten konkurs jest dla ciebie. Komisja Europejska przeznaczyła 4 mln euro na wsparcie działań obejmujących tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE. Termin składania wniosków upływa 16 października br.

Konkurs „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE” ma na celu przede wszystkim upowszechnianie, promowanie i lepsze zrozumienie roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE, rozpowszechnianie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE, zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki, jej rezultatów i roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE, a także zachęcanie mieszkańców do angażowania się w sprawy związane z polityką spójności i wyznaczania jej priorytetów na przyszłość.

W konkursie mogą brać udział: organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media), organizacje non-profit, uniwersytety i instytucje edukacyjne, ośrodki badań naukowych. Jedynym warunkiem jest to, aby były to podmioty prawne, zarejestrowane i mające siedzibę w państwie członkowskim UE.

Na zwycięskie zadania przeznaczono w sumie 4 mln euro. Na jeden projekt można otrzymać co najmniej 70 tys. euro, ale nie więcej niż 500 tys. euro. Unijna dotacja może pokryć maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegóły konkursu

Źródło: https://www.malopolska.pl