ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Kary za ADR od 1 stycznia 2017 r bezprawne!

30 marca 2017

Po raz kolejny w Polsce mamy sytuację dotyczącą zaniedbania polegającego na nieogłoszeniu w dzienniku urzędowym zamian które zostały wprowadzone w 2017 roku.  Kary związane z przewozem towarów niebezpiecznych po 1 stycznia 2017 r nie mają podstawy prawnej! Zapraszamy wszystkich, którzy otrzymali decyzje administracyjne związane z przewozem towarów niebezpiecznych po 1 stycznia 2017 roku do kontaktu.
Podobna sytuacja miała już miejsce w poprzednich latach, dziwić może sytuacja dlaczego niektóre inspektoraty wojewódzkie znając ten problem nadal nakładają kary w zakresie ADR pomimo tego, że  wiedzą,o tym poważnym braku?
  W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:  606 688 333